ลูกา 5:21

21โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "เนียะ นิฮ อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ      มัน เมียน รนา เมียน อำนาจ ลฺืก บาบ บาน เต      เมียน ตา ปเรียฮ มา อ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More