ลูกา 5:17

17ไง น็อฮ นุฮ      ปเรียฮ เยซู กำปุง ซอน      เมียน โพง ฟาริซี น็อฺง โพง อาจาน ซอน บันยัด อังกุย ซดับ เนิว็ น็อฺง นุฮ พอฺง      โพง นุฮ โม ปฺี กรุํบ ซเราะ น็อฺง จังวัด กาลิลี      ปฺี จังวัด ยูเดีย น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง      ริด เดด เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา ก็ เนิว็ จุม น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ น็อฺง รซา กฺี ออย บัด ปฺี รูํก บาน

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More