ลูกา 5:14

14ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม กฺี ทา      "กแม็ย ปรับ รนา      แต ออย เติว็ ปังฮาญ น็อฺง อาจาร เทอ พิที ตรูํด มฺือ เซฺิน็      รูํจ ออย แอญ ทวาย กรฺืง บูเจีย ซันรับ เนียะ แดล บัด กันร็วง      ตาม แดล โมเซด บาน ซัง ตุก เฮฺิย      พฺือ ออย มนึฮ เรือ็ล คเนีย เด็ญ ทา แอญ บัด เกฺิด กันร็วง เฮฺิย"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1192 Languages.

Learn More