1 ทิโมที 1:2

2พเญฺอ จดมาย ด็อฺล ทิโมที โกน แดล คมาด เนือ็ม ออย จฺือ      ซม ออย ปเรียฮ แบ็ยดา น็อฺง ปเรียฮ เยซู คริด มจัฮ เคฺิน็ โพง ยฺืง      อาเนฺิด็ เนียะ      ออย ปเรียฮกุน      ออย เนียะ เมียน ความ เซาะ พอฺง

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More