1 ทิโมที 1:16

16แต ปเรียฮ อ็อฺง อาเนฺิด็ คมาด      แดล ปเรียฮ เยซู คริด ค็อฺม อ็อฺด ทน ตอฺ คมาด เนียะ แดล เมียน บาบ กรัฮ      ก็ พฺือ ทา เกฺิด ตูํยาง ตอฺ โพง เนียะ แดล น็อฺง จฺือ ปเรียฮ ออย บาน ชีวิด แดล ร็วฮ เนิว็ รโฮด

Share this Verse:

FREE!

One App.
1653 Languages.

Learn More