1 ทิโมที 1:12

12คมาด ซม ออฺรกุน ปเรียฮ เยซู คริด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ โพง ยฺืง      แดล ปเรียฮ บาน ตุก เจฺิด็      บาน ตัง ออย คมาด เทอ การ เคฺิน็ ปเรียฮ      ออย เมียน กันลัง เทอ การ บาน พอฺง

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More