Psalmi 83

1Pjesma. Psalam. Asafov. 2Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože! 3Jer evo: dušmani tvoji buče, i mrzitelji tvoji glave podižu. 4Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv štićenika tvojih. 5Govore: "Dođite, zatrimo ih da ne budu narod, nek' se ime Izrael više ne spominje!" 6Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše: 7šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci, 8Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira. 9I Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim. 10Učini njima k'o Midjancima, k'o Siseri i Jabinu na potoku Kišonu: 11koji padoše blizu En-Dora i postaše gnojivo njivi. 12K'o Oreb i Zeb neka budu knezovi njihovi, kao Zebah i Salmuna nek' budu sve vođe njihove 13koji jednodušno vikahu: "Osvojimo krajeve Božje!" 14Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar. 15Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove, 16tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom žestinom! 17Pokrij im lice sramotom, da traže tvoje ime, Jahve! 18Neka se stide i plaše navijek, neka se posrame i neka izginu! 19Nek' znaju: ti si komu je ime Jahve, jedini Višnji nada svom zemljom.


Copyright
Learn More

will be added

X\