Psalmi 29

3b] Èuj! Bog velièanstveni zagrmje, [ 9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

1Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć! 2Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu! 3Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, [ 4Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu! 5Čuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske, 6i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče! 7Čuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene! 8Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom! 9a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava! 10Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka! 11Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.


Copyright
Learn More

will be added

X\