Psalmi 25

1Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, 2$BET u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! 3$GIMEL Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere. 4$DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! 5$HE Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. 6$ZAJIN Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. 7$HET Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! 8$TET Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. 9$JOD On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. 10$KAF Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise. 11$LAMED Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. 12$MEM Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti. 13$NUN Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju. 14$SAMEK Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. 15$AJIN K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke. 16$PE Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. 17$SADE Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! 18Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! 19$REŠ Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. 20$ŠIN Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh. 21$TAU Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve. 22Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.


Copyright
Learn More

will be added

X\