Mudre izreke 26

1Kao snijeg ljeti ili kiša o žetvi, tako pristaju počasti bezumnomu. 2Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja. 3Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika. 4Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak. 5Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi učinio sam sebi mudar. 6Odsijeca noge sebi i gorčinu pije tko po bezumnom poruke šalje. 7Klecava bedra u hromoga - mudra je izreka u ustima bezumničkim. 8Kamen za praćku vezuje tko bezumnom iskazuje čast. 9Trnovita grana u ruci pijanice: mudra izreka u ustima bezumnika. 10Strijelac koji ranjava sve prolaznike: takav je onaj tko unajmljuje bezumnika. 11Bezumnik se vraća svojoj ludosti kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu. 12Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega! 13Lijenčina veli: "Zvijer je na putu, i lav je na ulicama." 14Kao što se vrata okreću na stožerima svojim, tako i lijenčina na postelji svojoj. 15Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima. 16Lijenčina se čini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju. 17Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tiče. 18Kao bjesomučnik koji baca zublje, strelice i sije smrt, 19takav je čovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih." 20Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa. 21Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu. 22Klevetnikove su riječi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe. 23Srebrna gleđa preko zemljana suđa: laskave usne i opako srce. 24Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru; 25ne vjeruj mu kad ljupkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila; 26ako himbom skriva mržnju, njegova će se opačina otkriti na zboru. 27Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje. 28Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju.


Copyright
Learn More

will be added

X\