Mudre izreke 15

1Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu. 2Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost. 3Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre. 4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu. 5Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini. 6U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju. 7Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano. 8Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika. 9Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom. 10Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor. 11I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih. 12Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima. 13Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu. 14Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću. 15Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka. 16Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir. 17Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja. 18Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru. 19Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika. 20Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju. 21Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi. 22Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika. 23Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka! 24Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje. 25Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici. 26Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu. 27Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će. 28Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom. 29Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih. 30Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti. 31Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima. 32Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost. 33Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.


Copyright
Learn More

will be added

X\