Sòm 98

1Se yon sòm. Chante yon chante tou nèf pou Seyè a, paske li pa manke fè bèl bagay. Pouvwa li avèk fòs ponyèt li se bagay apa, se ak yo li te genyen batay la. 2Seyè a te fè wè jan l’ delivre nou. Li te fè nasyon yo konnen jan li fè lèzòm gras. 3Li te chonje jan li renmen moun Izrayèl yo, jan li toujou kenbe pawòl li gen ak yo. Moun toupatou sou latè te wè jan Bondye nou an ap delivre nou. 4Nou tout ki rete sou latè, rele pou fè lwanj Seyè a tèlman nou kontan! Rele! Fè fèt! Chante! 5Chante pou Seyè a avèk gita! Avèk gita, chante kantik! 6Soufle klewon, kònen lanbi! Rele devan Seyè a sitèlman nou kontan, paske se li ki wa. 7Se pou lanmè a ansanm ak tou sa k’ap viv ladan l’ pran fè bri sitèlman yo kontan. Se pou latè a ansanm ak tou sa k’ap viv sou li pran chante. 8Se pou larivyè yo pran bat men yo. Se pou tout ti mòn yo pran chante ansanm sitèlman yo kontan. 9Paske, l’ap vini pou l’ jije tout moun ki sou latè! L’ap jije tout moun san patipri. L’ap jije tout pèp yo dapre sa yo merite.

will be added

X\