Sòm 92

1Sòm sa a se yon chante espesyal pou jou repo a. Sa bon nèt pou nou di Seyè a mèsi, pou nou chante pou ou, Bondye ki anwo nan syèl la. 2Sa bon nèt pou chak maten nou fè konnen jan ou gen kè sansib, pou chak swa nou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou. 3Avèk mizik yo jwe sou enstriman akòd yo, avèk mizik yo jwe sou gita, sa bon nèt pou nou fè lwanj ou. 4Paske, Seyè, ou fè kè m’ kontan ak bèl mèvèy ou yo, m’ap fè fèt lè m’ wè tou sa w’ap fè. 5Ala bèl bagay ou fè yo bèl! Seyè, moun p’ap janm ka fin konprann sa ki nan tèt ou! 6Se bagay moun lespri lou pa ka konnen, bagay moun fou pa ka konprann. 7Mechan yo ap grandi tankou zèb, moun k’ap fè mal yo ap wè zafè yo mache byen, men yon lè yo tout gen pou disparèt nèt. 8Men ou menm, Seyè, ou se Bondye nan syèl la. Ou la pou tout tan. 9Paske, Seyè, lènmi ou yo pral mouri. Wi, ou pral gaye tout moun k’ap fè mal yo. 10Ou fè m’ gen menm fòs ak towo bèf mawon yo. Ou fè kè m’ kontan. 11Mwen wè ak je m’ jan lènmi m’ yo pèdi batay la, mwen tande jan moun ki pa vle wè m’ yo ap rele. 12Moun k’ap mache dwat yo pral pouse tankou palmis, y’ap grandi tankou pye sèd nan peyi Liban. 13Yo tankou pyebwa yo plante nan kay Seyè a, y’ap pouse bèl branch nan tanp Bondye nou an. 14Yo te mèt granmoun, y’ap donnen, y’ap toujou vèt, y’ap toujou gen fòs. 15Sa fè nou wè jan Seyè a pa gen patipri. Se li ki tout pwoteksyon mwen. Pa gen lenjistis nan kè li.

will be added

X\