Sòm 77

1Pou chèf sanba yo. Pou Jedoutoun. Se yon sòm Asaf. Mwen rele byen fò nan pye Bondye. Wi, mwen rele nan pye Bondye, li koute mwen. 2Lè mwen nan tray, mwen lapriyè nan pye Seyè a. Tout lannwit m’ap lapriyè san rete, mwen pa ka jwenn konsolasyon. 3Mwen chonje Bondye, m’ap plenn! M’ap kalkile, mwen santi m’ dekouraje! 4Ou fè m’ rete je klè, mwen sitèlman boulvèse, mwen pa ka pale. 5M’ap chonje tan lontan, wi, m’ap chonje lanne pase anwo yo. 6Mwen pase nwit ap repase chante yo, m’ap kalkile anpil nan kè m’, m’ap egzaminen, m’ap di: 7Eske Seyè a voye m’ jete nèt? Eske li p’ap janm kontan avè m’ ankò? 8Eske Bondye pa gen bon kè ankò? Eske li p’ap kenbe pawòl li ankò? 9Eske Bondye bliye gen pitye? Eske lè li ankòlè li pa pran priyè? 10Apre sa mwen di: Men sak fè m’ pi mal ankò! Gen lè Bondye ki anwo nan syèl la pa menm jan an ankò? 11Seyè, m’a rakonte gwo bagay ou te fè yo, paske mwen chonje bèl mèvèy ou te fè nan tan lontan. 12M’ap kalkile tout sa ou te fè yo, m’ap egzaminen tout gwo bagay estwòdenè ou te fè yo! 13Tout sa ou fè, Bondye, se bagay apa! Nan tout bondye yo, nanpwen ki gen pouvwa tankou ou! 14Ou se Bondye ki fè mèvèy. Ou fè nasyon yo wè pouvwa ou. 15Avèk fòs ponyèt ou ou te delivre pèp ou a, pitit pitit Jakòb yo ak pitit pitit Jozèf yo. 16Lè dlo yo wè ou, Bondye, dlo yo soti pè. Lè dlo yo wè ou, fon lanmè yo pran tranble. 17Nwaj yo pran vide gwo lapli, kout loraj pran woule nan nwaj yo, kout zèklè fè yanyan nan tout syèl la. 18Bri loraj la pran woule nan syèl la. Kout zèklè klere toupatou. Tè a soti pè, li pran tranble. 19Ou louvri yon chemen pou ou nan mitan lanmè a. Ou pase nan mitan gwo lanmè fon fon an. Men pesonn pa ka wè mak pye kote ou pase. 20Ou pran Moyiz ak Arawon, ou fè yo mennen pèp ou a tankou yon bann mouton y’ap mennen.

will be added

X\