Sòm 76

1Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Sòm Asaf sa a, se yon chante li ye. Yo konnen ki moun Bondye ye nan tout peyi Jida. Se tout moun k’ap nonmen non l’ nan peyi Izrayèl. 2Li gen kay li lavil Salèm, li rete sou mòn Siyon. 3Se la li te kase flèch yo, se la li te kase zam yo gen pou defann yo, ak zam yo gen pou atake. Wi, li kase tout zam moun sèvi pou fè lagè. 4Gade jan ou gen pouvwa, Bondye! Gade jan w’ap mache tèt wo, lè w’ap desann soti nan mòn kote ou te kraze lènmi ou yo! 5Sòlda ki te gen anpil kouraj nan lagè pèdi tout zafè yo. Koulye a y’ap dòmi nèt, yo mouri. Pa gen yonn nan vanyan gason sa yo ki te ka defann tèt yo. 6Aa, Bondye Jakòb! Depi ou fè va sou yo, ni kavalye ni chwal, yo tout yo tonbe, yo mouri frèt. 7Men ou menm, ou fè moun respekte ou! Kilès ki ka rete kanpe devan ou lè ou an kòlè? 8Ou rete nan syèl la, ou fè konnen jan w’ap jije. Tout moun ki sou latè rete dousman tèlman yo pè, 9lè Bondye leve pou bay santans li, pou l’ delivre tout malere y’ap peze sou tè a. 10Menm lè lèzòm an kòlè, sa sèvi yon lwanj pou ou. Moun ou sove anba lanmò va fè fèt pou ou. 11Fè pwomès ou bay Seyè a ki Bondye, epi kenbe pawòl ou. Nou menm, tout nasyon ki bò kote l’ yo, pote kado bay Bondye ki fè moun respekte l’ la. 12Li kraze lògèy chèf yo, li fè wa latè yo respekte l’.

will be added

X\