Sòm 64

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Bondye, tande non lè m’ap plenn! Pwoteje m’ kont lènmi m’ k’ap fè m’ pè yo. 2Pwoteje m’ anba konplo mechan yo, anba gwo bann malveyan sa yo. 3Lang yo file tankou razwa. Pawòl ki soti nan bouch yo se pwazon. 4Yo rete kache, y’ap vize moun ki inonsan an. Yo tire sou li san li pa atann. Yo pa pè fè anyen. 5Yonn ap ankouraje lòt nan fè sa ki mal. Y’ap rakonte jan yo mete pèlen pou lòt moun. Y’ap plede di: Ki moun k’ap wè nou? 6Y’ap fè move plan, y’ap veye pou moun pa dekouvri yo. Sa ki nan kè yon moun ak nan lide li se mistè. 7Men Bondye ap tire flèch li sou yo: Yo rete konsa, yo blese. 8Se lang yo k’ap bat yo. Tout moun ki wè yo ap pase yo nan betiz. 9Lè sa a, tout moun pral pè, y’a mache fè konnen sa Bondye fè. Y’a egzaminen tou sa li fè. 10Tout moun ki mache dwat yo ap kontan tou poutèt sa Seyè a fè. Y’a jwenn pwoteksyon anba zèl li. Tout moun ki viv jan Bondye vle l’ la va fè lwanj li.

will be added

X\