Sòm 62

1Pou chèf sanba yo. Pou Yedoutoun. Se yon chante David. Se sou Bondye sèlman mwen konte, se li menm ki pou delivre mwen. 2Se li menm ase k’ap pwoteje m’, k’ap delivre m’. Se li ki tout defans mwen. Li p’ap janm kite anyen rive m’. 3Kilè n’a sispann tonbe ansanm sou do yon moun pou n’ chache lage l’ atè tankou yon miray ki tou panche, tankou yon lantouraj k’ap tonbe? 4Wi, yo pa gen lòt lide nan tèt yo pase fè l’ pèdi gwo plas kote li ye a. Yo pran plezi nan bay manti. Yo louvri bouch yo pou mande benediksyon, men nan kè yo, se madichon y’ap bay. 5Wi, se sou Bondye ase pou m’ konte. Se nan li mwen mete tout espwa mwen. 6Se li menm sèlman k’ap pwoteje m’, k’ap delivre m’. Se li ki tout defans mwen, li p’ap janm kite anyen rive m’. 7Se Bondye k’ap delivre m’. Se li menm k’ap fè yo respekte m’. Se li menm ki tout fòs mwen, l’ap pran defans mwen. Se li menm ki tout pwoteksyon mwen. 8Nou menm, pèp mwen, toujou mete konfyans nou nan li! Louvri kè nou ba li, paske se li menm ki tout nou. 9Wi, moun pa anyen. Grannèg? Se pawòl nan bouch. Mete yo ansanm nan balans, yo pa gen pèz. Yo pi lejè pase van k’ap soufle a. 10Pa mete konfyans nou nan fè britalite. Pa mete nan tèt nou nou ka genyen anyen nan vòlò. Lè nou wè n’ap fè lajan, pa kite l’ pran nanm nou. 11An de fwa, men sa m’ tande Bondye di: -Se nan men m’ pouvwa rete. 12Wi, Seyè, ou gen bon kè, paske w’ap bay chak moun sa yo merite dapre sa yo fè.

will be added

X\