Sòm 6

1Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Sou wityèm lan. Se yon sòm David. Seyè, pa pini m’ lè ou fache! Pa kale m’ lè ou an kòlè! 2Gen pitye pou mwen, Seyè, paske mwen santi m’ san fòs. Geri mwen, Seyè, paske m’ap deperi. 3Lespri m’ boulvèse anpil, Seyè. Pou konbe tan bagay sa a la ankò? 4Tounen vin delivre m’ non, Seyè! Jan ou gen kè sansib sa a, pa kite m’ mouri. 5Paske, lè yon moun mouri li pa chonje ou ankò. Pesonn pa fè lwanj ou kote mò yo ye a. 6Se fini m’ap fini afòs m’ap kriye. Lannwit, kabann mwen mouye nèt afòs jè m’ kouri dlo. 7Figi m’ fin rale afòs mwen gen lapenn. Mwen fin vye anba moun k’ap pèsekite m’ yo. 8Wete kò nou sou mwen, nou tout k’ap fè sa ki mal, paske Seyè a tande lè m’ap kriye. 9Li tande m’ lè m’ap rele nan pye li. Li reponn mwen lè m’ap lapriyè li. 10Tout lènmi m’ yo pral wont, y’ap pè. Se vre wi. Y’ap kouri fè bak. Y’ap rete konsa lawont ap pran yo.

will be added

X\