Sòm 56

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante sou lè chante ki di: Pijon ki sou pye terebent byen lwen yo. Se yon chante David te ekri lè moun Filisti yo te mete men sou li nan lavil Gat. Bondye papa mwen! Gen pitye pou mwen, paske mwen gen anpil moun k’ap pousib mwen. Tout lajounen y’ap fè m’ lagè, y’ap toumante mwen. 2Tout lajounen lènmi m’ yo ap pousib mwen. Se pa ti anpil yo anpil, moun k’ap fè m’ lagè yo. 3Bondye ki anwo nan syèl la, lè mwen pè, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. 4Mwen gen konfyans nan Bondye. M’ap fè lwanj pawòl li. Mwen pa pè anyen. Kisa lèzòm ka fè m’? 5Tout lajounen y’ap manke m’ dega. Se yon sèl lide yo gen nan tèt yo: se fè mwen mal! 6Yo mete tèt yo ansanm, yo kache kò yo, y’ap veye tout vire tounen mwen. Y’ap tann okazyon konsa pou yo touye m’. 7Pa gen sove pou yo, paske yo fè twòp. Lè ou an kòlè, Bondye, fè pèp yo vin ba devan ou. 8Ou konnen tout kouri kache mwen yo. Ou konnen jan dlo koule nan je m’. Eske tout sa pa ekri nan liv ou a? 9Se poutèt sa lènmi m’ yo gen pou kouri ale lè m’ rele ou. Mwen konnen Bondye pou mwen. 10M’ap fè lwanj pawòl Bondye. Wi, m’ap fè lwanj pawòl Seyè a. 11Mwen gen konfyans nan Bondye, mwen pa pè anyen. Kisa lèzòm ka fè mwen? 12O Bondye, m’ap ofri ou sa mwen te pwomèt ou yo, m’ap ofri bèt pou yo touye pou ou pou m’ di ou mèsi. 13Paske ou pa kite m’ mouri, ou pa kite m’ bite, pou m’ kapab mache devan ou nan mitan bèl limyè k’ap klere moun k’ap viv pou ou yo.

will be added

X\