Sòm 46

1Pou chèf sanba yo. Se yon chante pitit Kore yo pou yo chante tou dousman. Se Bondye ki tout pwoteksyon nou, se li menm ki tout fòs nou. Li toujou pare pou ban nou sekou lè nou anba tray. 2Se poutèt sa, nou te mèt wè tè a ap tranble, nou te mèt wè mòn yo ap chavire tonbe nan mitan lanmè, nou pa bezwen pè anyen. 3Nou te mèt wè lanm lanmè yo move, y’ap kimen, jouk mòn yo rive tranble lè lanmè a ap frape sou rivay la, nou pa bezwen pè. 4Gen yon gwo dlo larivyè k’ap koule pou fè kè moun kontan nan lavil Bondye a, sèl kote ki apa nèt pou Bondye ki anwo nan syèl la. 5Bondye nan mitan lavil la, lavil la p’ap janm brannen. Depi granmaten, Bondye ap pote l’ sekou. 6Moun lòt peyi yo ap bat kò yo, chèf gouvènman yo pran lezam. Bondye fè tande vwa li, latè pran tranble. 7Seyè ki gen tout pouvwa a la avèk nou. Se bò kote Bondye Jakòb la nou jwenn kote pou n’ kache. 8Vini wè travay Seyè a! Gade ravaj l’ap fè sou latè! 9Se li menm ki fè yo sispann fè lagè toupatou sou latè. Li kase banza yo, li kase frenn yo de bout, li boule tout cha yo nèt. 10Li di: -Rete la! Sispann goumen! Konnen se mwen menm ki Bondye. Se mwen k’ap dominen sou tout nasyon yo. Se mwen k’ap dominen sou tout latè. 11Seyè ki gen tout pouvwa a la avèk nou. Se bò kote Bondye Jakòb la nou jwenn kote pou n’ kache!

will be added

X\