Sòm 45

1Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante sou menm lè ak chante ki di: Bèl ti flè savann blan yo. Se yon chante pitit Kore yo. Se yon chan damou. Mwen gen anpil bèl pawòl nan bouch mwen. Mwen pral chante yon chante pou wa a, mwen tankou yon moun ki konn konpoze bèl chante. 2Pa gen pi bèl gason pase ou sou tout latè. Ou gen bèl pawòl dous nan bouch ou. Se poutèt sa, Bondye ap toujou beni ou. 3Ou menm vanyan gason, pase nepe ou nan ren ou, pou moun ka wè jan ou gen pouvwa, pou yo ka gen respè pou ou. 4Moute sou cha ou, al goumen, pou pran defans moun ki kenbe pawòl yo, moun ki gen bon kè, moun ki mache dwat devan ou. Kouraj ou ap fè ou genyen batay la. 5Flèch ou yo pwenti. Moun lòt nasyon yo ap tonbe nan pye ou. Lènmi wa a pèdi tout kouraj yo. 6Gouvènman ou lan la pou tout tan tout tan. W’ap gouvènen san patipri tankou yon wa nan peyi ou la. 7Ou renmen tou sa ki byen, ou rayi tou sa ki mal. Se poutèt sa, Bondye ki Bondye ou l’a chwazi ou. Li fè kè ou kontan nèt ale: Li fè pou ou bagay li pa fè pou lòt zanmi ou yo. 8Tout rad ou santi bon ak odè flè jasmen, womaren ak sitwonèl. Nan palè ou ki kouvri ak livwa, y’ap fè mizik pou fè kè ou kontan. 9Pami medam k’ap sèvi lakay ou yo anpil ladan yo se pitit fi wa yo ye. Sou bò dwat ou, larenn lan kanpe byen bèl. Li gen sou li bijou fèt an lò ki soti peyi Ofi. 10Koute, mafi! Gade byen! Tande sa m’ap di ou: -Ou mèt bliye pèp kote ou soti a. Ou mèt bliye moun kay papa ou yo. 11Wa a pa manke renmen ou, paske ou bèl. Se li ki mèt ou, se pou ou obeyi l’. 12Moun peyi Tir ap pote anpil kado ba ou. Moun rich yo ap vin flate ou. 13Pitit fi wa a nan palè a. Ala bèl li bèl! Twal rad ki sou li a fèt ak fil lò. 14Yo mennen l’ bò kote wa a, avèk bèl rad bwode li sou li. Tout fidonè li yo ap mache dèyè l’: yo prezante yo ba ou tou. 15Y’ap vini, yo kontan, y’ap chante, y’ap antre nan palè wa a. 16Monwa, pitit ou yo va chita kote zansèt ou yo te chita a. W’ap mete yo chèf sou tout latè. 17Mwen vle chante pou yo pa janm bliye ou, konsa moun lòt peyi yo va fè lwanj ou tout tan tout tan.

will be added

X\