Sòm 41

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Ala bon sa bon pou moun ki pran ka pòv yo! Seyè a va delivre l’ lè la nan tray. 2Seyè a va pwoteje l’, li p’ap kite l’ mouri. L’ap fè l’ viv ak kè kontan sou latè, li p’ap lage l’ nan men lènmi l’ yo pou yo fè sa yo vle avè l’. 3Seyè a va ba l’ fòs lè maladi fè l’ pran kabann. Seyè a va ba l’ gerizon lè li malad kouche. 4Mwen menm, mwen te di: Seyè, gen pitye pou mwen. Geri mwen, paske mwen te peche kont ou. 5Lènmi m’ yo ap pale m’ mal. Y’ap di: Kilè l’a mouri? Kilè y’a bliye l’? 6Moun ki vin wè m’ yo, se yon bann ipokrit. Se ranmase yo vin ranmase tout kalite move nouvèl. Soti yo soti, yo pwonmennen rakonte yo toupatou. 7Tout moun ki pa vle wè m’ yo mete tèt yo ansanm pou pale nan zòrèy sou mwen. Yo kwè m’ fini, nanpwen renmèd pou mwen. Y’ap fè yon pakèt vye lide sou mwen. 8Y’ap di: Msye kondannen. Kote l’ kouche a, nanpwen leve pou li ankò. 9Ata pi bon zanmi m’ lan, moun mwen te fè konfyans anpil la, moun ki te konn manje nan menm plat avè m’ lan, ata li menm, li trayi m’. 10Men ou menm, Seyè, gen pitye pou mwen. Mete m’ sou de pye m’ ankò, pou m’ ka ba yo sa yo merite. 11M’a konnen ou kontan avè m’ vre si m’ wè lènmi m’ yo pa banboche sou do m’. 12Wi, w’ap soutni m’, paske mwen pa fè anyen ki mal. W’ap fè m’ kanpe la devan ou pou tout tan. 13Ann fè lwanj Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la. Ann fè lwanj li pou tout tan. Amèn! Se vre!

will be added

X\