Sòm 4

1Pou chèf sanba yo. Se sou enstriman akòd pou yo jwe mizik la. Se yon sòm David. Lè m’ rele ou, reponn mwen non, Bondye, ou menm k’ap fè m’ jistis! Lè m’ te nan tèt chaje, ou te vin ede m’. Gen pitye pou mwen. Koute lapriyè mwen. 2Nou menm menm lèzòm, kilè n’a sispann trennen non m’ nan labou! Kilè n’a sispann renmen bagay ki pa vo anyen! Kilè n’a sispann kouri dèyè bagay ki pa vre!3 Pa bliye, se Seyè a ki chwazi m’ pou moun pa li. Seyè a tande m’ lè mwen rele l’. 3[] 4Se pou nou tranble tèlman nou pè, se pou n’ sispann fè sa ki mal. Lè nou pou kont nou nan chanm nou, kalkile sou sa. Epi pe bouch nou. 5Ofri bèt Seyè a mande pou yo touye pou li. Mete konfyans nou nan li! 6Gen anpil moun k’ap di: -Jan nou ta renmen Bondye beni nou! Tanpri, Seyè, fè nou santi ou la avèk nou! 7Kontantman ou mete nan kè m’ pi gwo pase kontantman ki nan kè lèzòm lè yo gen anpil manje ak anpil bwason. 8Mwen moute kabann mwen ak kè poze. Kou m’ kouche, dòmi pran m’. Seyè, se ou menm sèl ki p’ap janm kite anyen rive m’.

will be added

X\