Sòm 3

1David t’ap kouri pou Absalon, pitit li, lè li ekri sòm sa a. Seyè, ala anpil lènmi m’ yo anpil! Ala anpil moun k’ap leve dèyè m’ yo anpil! 2Ala anpil moun k’ap pale sou mwen yo anpil! Y’ap di: Aa! Bondye p’ap delivre l’!3 Men ou menm, Seyè, w’ap toujou pran defans mwen. W’ap fè m’ genyen batay la. Ou p’ap kite m’ wont devan lènmi m’ yo. 3[] 4Mwen rele Seyè a ak tout fòs mwen. Li rete sou mòn ki apa pou li a, li reponn mwen. 5Mwen kouche, mwen dòmi, mwen leve anbyen, paske Seyè a ap soutni mwen. 6Mwen pa pè tout kantite moun sa yo ki sènen m’ toupatou. 7Leve non, Seyè! Sove m’ non, Bondye mwen! Ou bay tout lènmi m’ yo yon souflèt. Ou kase dan mechan yo. 8Se ou menm sèl, Seyè, ki ka sove nou. Beni tout pèp ou a.

will be added

X\