Sòm 20

1Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. Se pou Seyè a reponn ou lè ou anba tray. Se pou Bondye Jakòb la pwoteje ou. 2Se pou l’ rete lakay li pou l’ voye ede ou. Se pou l’ rete sou mòn Siyon an pou l’ soutni ou. 3Se pou l’ chonje tou sa ou ofri ba li, pou l’ kontan tou bèt ou fè touye pou li. 4Se pou l’ ba ou tou sa ou ta renmen. Se pou l’ fè tou sa ou gen lide fè rive vre. 5Lè sa a, n’ap rele, n’ap kontan dèske ou genyen batay la. N’ap fè fèt paske ou genyen batay la, n’ap fè lwanj Bondye nou an. Se pou Seyè a ba ou tou sa ou mande l’. 6Koulye a, mwen konnen Seyè a ap fè moun li chwazi a genyen batay la. Li rete nan syèl la, nan kay ki pou li a, li reponn li. Li fè l’ genyen batay la avèk gwo pouvwa li. 7Gen moun ki mete konfyans yo nan machin pou fè lagè. Gen lòt moun, se nan chwal yo yo mete konfyans yo. Men nou menm, se nan pouvwa Seyè a, Bondye nou an, nou mete konfyans nou. 8Yo menm, yo gen pou yo bite, pou yo tonbe. Men nou menm, nou kanpe, n’ap kenbe fèm. 9Seyè, fè wa a genyen batay la non! Reponn nou non, lè n’ap rele ou!

will be added

X\