Jòb 26

1Jòb pran lapawòl ankò, li di l’ konsa: 2-Ou gen tan konn konsole moun ki nan lafliksyon! Ou gen tan konn lonje men bay moun ki san fòs! 3Ala bon konsèy ou bay moun ki san konprann lan! Ou gen tan gen anpil konesans nan ou! 4Men, pou ki moun tout bèl diskou sa yo? Ki moun ki mete pawòl sa yo nan bouch ou? 5Bildad pran lapawòl ankò li di: -Nanm moun mouri k’ap viv nan fon lanmè a ap tranble anba tè a. 6Peyi kote mò yo ye a louvri aklè devan je Bondye. Pa gen anyen ki pou anpeche Bondye wè sa k’ap pase ladan l’. 7Se li menm ki louvri syèl ki sou bò nò a anlè, san anyen pou soutni l’. Li pandye tè a ankò san anyen pou kenbe l’. 8Se li menm ki plen nwaj yo dlo. Se li menm ki pa kite pèz dlo a pete nwaj yo. 9Se li menm ki kache lalin plenn lan dèyè yon nwaj. 10Se li menm ki trase yon wonn sou lanmè a, li separe limyè ak fènwa. 11Lè li bay poto ki soutni syèl la yon prigad, yo sezi, yo pran tranble sitèlman yo pè. 12Avèk fòs ponyèt li, li fè lanmè a vin dou devan li. Avèk ladrès li, li kraze Raab, gwo bèt lèd la. 13Avèk souf li, li fè syèl la vin klè. Avèk men li, li touye gwo koulèv ki t’ap kouri chape a. 14Sa se yon ti kal nan tou sa li fè. Se sa ase ki resi rive nan zòrèy nou! Men, ki moun ki ka konnen tou sa Bondye fè?

will be added

X\