Aroom 10

1M taaba, m sufu niŋi m kpabira m taaba Juusi dima ba nye moligirisim, ka m suusira Naawunni n ŋa. 2M baŋiya maa, ba tumina Naawunni ga, ama ba feri ka yamonsi baŋinisim maa niŋi. 3A kpali bo, ba bi baŋŋi soso Naawunni n ti niriba loobira nivusuma, ka mi kpabira ba paara ba gbagba soori, a loobi nivusuma. Lala n na, ba zagsi seema Naawunni n ti niriba loobira nivusuma. 4Pimpariŋa Yeesu Kristu ti zaaligusi maa lee n ka daama, ama so zaa n niŋina wune Yeesu yeride, o ni loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la. 5Ya nyaasi. Kusu zaa Musa daa n sebi n digili, ni seesi n paara Naawun zaaligusi zaa zu nene, a kpabira ba loobi nivusuma, ba ni nye nyevuri, a yi a puwa. 6Ama so n niŋi Yeesu yeride loobi nivusuŋŋu la, o gbinni n ŋa, niso o da yeli o sufu niŋi maa, o tiriya ba du n gaari Alizaana, a ti Yeesu Kristu sigi n ta. 7Koo, ba sigi n gaari kpiinsi ziya, a ti nyisigi Yeesu Kristu, a yi kum puwa. 8Ya nyaasi, ya tee n baŋŋi yamonsi. A niŋini Yeesu yeride niŋinisim yela ti n wusira maa, ka ba ya sufusi niŋi, ka ya togsira a yela, 9ni ka so zaa yetira, ni Yeesu n niŋi duuma, ka o sufu niŋi o mari tama maa, Naawunni nyisigi Yeesu, a yi kum puwa, o ni nye moligirisim. 10A kpali bo, so zaa n niŋina Yeesu yeride o sufu niŋi, o ni loobi maa niseesi Naawunni n boona nivusuma la, ka so zaa n togsi n wusira a, o ni nye moligirisim. 11Ya nyaasi. Naawun buku wusira maa, so zaa n niŋina u yeride la ki di vi, 12halli Juusi dima, koo baligusi. A kpali bo, Naawunni bi gamsira, ama duumaluŋko maa n niŋi ba zaa duuma. Ka seesi zaa n suusira u, o tira ba o barika. 13A kpali bo, so zaa n suusi ti duuma maa ni nye moligirisim. 14Ya nyaasi. Ka niriba bi niŋina ti duuma maa yeride, ba ki tee n suusi u seŋ. Ama ka ba na bi wumi o yela, ba ki tee n niŋi u yeride. Ama ka so zaa bi wusira ba, ba ki tee n wumi o yela. 15Ama ka ba bi tumi niso, o ki tee n wusi ba. O niŋini maa seema ba n daa n sebi n digili, ni seesi n wusira baarusuma la chena, ba taabu maa niŋini sufupeeli yela. 16Ama ba nivudamta bi dee Yeesu baarusuma maa, seema Naawun chaame Azaya n daa n yeli, Ti duuma, nivudamata bi dee ti wusigu. 17Lala n na, niriba wusira Yeesu Kristu baarusuma maa, ka niseesi mi wumina a, ka loobi n niŋina yeride. 18Ama ti baŋiya maa, Juusi dima mari daama wumi a, a kpali bo, wusigu maa bani durinye puu seela zaa. 19O bi niŋi maa, ba n bi baŋŋi a gbina. Ama ba yela n na Naawun chaame Musa daa n yeli kusu zaa la, ni wune Naawunni ni ti ya Juusi dima ya mari pubeerim, a kpali niseesi n bi niŋi baligu. Halli ka ya baŋŋi maa, ba ka yam, Naawunni ni ti ba barika, a ti ya je suuri. 20Ka kusu zaa Naawun chaame Azaya daa n yeli dabilintiri, ni seesi n daa n bi kpabi Naawunni, daa n nye u. Ka seesi n daa bi suusira u, o we ba saani. 21Ama wune Naawunni daa n lee n yeli Juusi dima yela, ni m kamsira m nuu zinni zaa, a tira seesi n mari zagsigu ga.

will be added

X\