Soosa zu yela 6

1A jemani maa, ma nye, ka pebila maa yagi gbaŋŋu maa ba n tabi la yinni, ka buŋkobiri anaasi la yindaana tasi n yeli, Ta. 2Ma nyaasi, ka nye bunduurigu peeli n yi, ka so n ba u maa mari logu, ka ba ti u nadima zupiligu, ka o yi n wa ti nyaŋina. 3Niŋi n na, pebila maa lee n yagi ayidaana, ma wumi buŋkobiri ayidaana la n yeli, Ta. 4Bunduurigu yindaana lee n ti yi, a niŋi binzee. Ka niso n ba u maa, ba ti u sukarigu, ka sagi o saami durinye niŋgbirimaasim, niriba ba kuura taaba. 5Niŋi n na, pebila maa lee n yagi atadaana, ma wumi buŋkobiri atadaana la n yeli, Ta. Ma nyaasi, ka nye bunduurigu sobili n yi, ka niso n ba u maa, mari bumbugsira, a yi o nuu niŋi, 6ka ma wumi goo n yi buŋkobiri anaasi maa sunsuu niŋi, a yeli, Kazee kuriwa poŋ pisiyi, koo kamaana kuriwasi ata poŋ pisiyi, ama da saami kpaam ni daam la. 7Niŋi n na, pebila maa lee n yagi anaasidaana, ma wumi buŋkobiri anaasidaana la n yeli, Ta. 8Ma nyaasi, ka nye bunduurigu, o niŋa zaa peligi foo, ka niso n ba u maa yuuri niŋi Kum, ka yindaana pa o zu, o yuuri niŋi Kpiinsi Ziya, ka ba nye daama, a yi durinye lugimbegu, ba ti naa suusi kuura, ka ti kom kuura, ka ti toora kuura, ka ti buŋkobeeri kuura. 9Niŋi n na, pebila maa lee n yagi anudaana, ka a yi seela ba n kuura buŋkobiri tira Naawunni gbinniŋi, ma nye seesi n daa n wusira Naawun yela, ka ba ku ba la siisi, 10a tasi n yeli, Ti duuma Naawunni, so n mari yamonsi, ka niŋina yasuma, sambo e ya n di seesi n ku ti durinye puu la seriya? 11Niŋi n na, ba ti a so zaa wajepeeli, ka yeli a, Ya gutira, durinye dima ba ti ku ya taaba seesi na n wusira Naawun yela durinye ŋa puu la seesi baasi, a maa seema ba n daa n ku ya la. 12Niŋi n na, pebila maa lee n yagi ayoobudaana, ma nyaasi, ka nye tiŋŋa n yigsira ga, ka wuluŋu loobi bunsobili, a maa saala, ka ŋmeriga zaa loobi binzee, a maa zeem, 13ka ŋmeribiisi yi saazu li tiŋŋa, a maa seema sautintaa n vaara tiisi walikasa liira, 14ka saazu borigi, a maa seema ba n kpinna gbaŋŋu, ka zotintaasi ni teeku puu kuŋkuna zaa va, a yi a zaa ziisi. 15A jemani maa durinye nadima, a ni kpemba, a ni soojisi nadima, a ni bindaandima, a ni kpeeŋudima, a ni girunsi, a ni seesi n bi niŋi girunsi, a ni niriba zaa, ba sogi, a yi zotintaasi voya ni kugkara nyaana, 16a tasi n yetira, ni zotintaasi ni kugkara maa a li ba niŋi, so n zi naalim kogu maa o da nye ba, ka pebila maa o da darigi ba tuba. 17A kpali bo, a daari maa so n zi naalim kogu maa, a ni pebila maa ni darigi ba tuba ga, so zaa ki tee n za.

will be added

X\