Soosa zu yela 4

1Yela ŋa zaa n ti baasi, ma nyaasi, ka nye kukuluŋ n yoo, a yi saazu, ka goo la ni daŋŋi n wumi maa kabilli la yeli, Du n ta kpe, m wusi i yaseesi n ya n niŋi. 2A puli maa niŋi, Naawun sii gbaa ma, ma nye naalim kogu, a yi Alizaana, ka yindaana zi nisaaniŋi, 3ka ŋmaani kugizee, ka sasuu n niŋi maa mokasiri poli n jili kogu maa. 4Ka a leeli naalim kogu maa ma lee n nye naalim kogusi pisiyi ni anaasi, ka kpemba pisiyi ni banaasi zi nisaaniŋi, a ni ba kparipeela, a ni ba nadima suga zupilisi. 5A yi naalim kogu maa puwa, saa nyagsira, ka tasira, a ni vu ga. O yiya, katula ayapoin za n leegira. ?arima n niŋi Naawun siisi ayapoin. 6Ka naalim kogu maa laanta niŋi bintintaa, ka ŋmaani digi. Kogu maa lugima buŋkobiri anaasi za, a nyaara, ka mari nufusi ga, a yiisi ni a nyaana. 7Buŋkobiri maa yindaana ŋmaanini gbalaŋgbagu, ayidaana ŋmaani nagidaa, atadaana mari nisaala nufusee, anaasidaana ŋmaani bibiri, 8a so zaa mari kpuŋkpama ayoobu, ka mi mari nufusi ga, a yi puu niŋi, a ni a niŋa zaa, ka taaru zaa ni yiiŋu a yi yiimi n tira Naawunni, a yeli Ti duuma Naawunni kpeeŋu daana mari yasuma ga. Kusu zaa o daa n ba niŋi, ka na ba niŋi, ka ni ba niŋi saŋa ni saŋa zaa. 9Jemanso zaa buŋkobiri maa n kpeesira so n zi naalim kogu maa zu, ka ba niŋi saŋa ni saŋa zaa la, 10kpemba pisiyi ni banaasi la gba o yiya, ka kpeesira u, ka naa ba nadima zupilisi digili o yiya, ka yiimi n yeli, 11Ti duuma Naawunni, o daga e yuuri du, ka ba tira i jilima, ka e mari daama. A kpali bo, kusu zaa nyini n daa n maali bunso zaa, a yi e kiperi.

will be added

X\