Soosa zu yela 20

1Niŋi n na, ma nye malaki n yi saazu sigi n chena, ka a yi o nuu puwa, o mari bogso limsim n ka baasigu la saafi biya, a ni abanakarigu, 2ka wa ti gbaa nyeutintaa maa n niŋi Sitaana, ka kusu zaa o daa n niŋi waafu la, ka le u abana maa, 3ka naag u lobi bogiri maa puwa, ka yo u, ka kpari u nene, o da lee n yomsi baligusi yuma tusiri. Ka yuma tusiri maa ti baasi, ba ni lerigi u beela. 4Niŋi n na, ma nye naalim kogusi, ka seriyadiriba zi a niŋi. Ka lee n nye niriba siisi seesi ba n daa n ku, a kpali ba n bi zagsi Yeesu ni Naawun yela, ka bi kpeesira buŋkobee maa ni bunso n ŋmaani u la, ka ba bi sebi buŋkobee maa namba, a yi ba gbeesi, koo ba nuusi niŋi la. Ka siisi maa loobi nyevuridima, ba ni Kristu ba di naam nyaasira niriba yuma tusiri. 5Ba kum nyisigirisim maa n niŋi piiligudaana, ka kpiinsi maa seesi n che maa bi nyisigi a jemani, ama yuma tusiri maa ti baasi. 6Seesi zaa n daŋŋi n nyisigi maa mari barika, ka niŋi Naawun toori, ka ki lee n kpi, ka ni tumina Naawunni ni Kristu, a niŋi o naalim maa kpemba yuma tusiri maa. 7Yuma tusiri maa baasiya, ba ni lerigi Sitaana, a yi bogiri maa puwa, 8ka o yi n yomsi baligusi zaa, seesi ba n boona Go ni Mago, ba ti laŋsi n zoo maa teeku tambisigu, ba niŋi siriya zabi, 9ka chaŋŋi n paali soori wa ti poli n jili tiŋsuŋŋu seela Naawun nivusuma n be la, ama bugum ni li saazu di ba, 10ka ba naa Sitaana so n yomsi ba la, a lobi n niŋi bugum ni kugituula la niŋi, seela buŋkobee maa ni chaame jiriŋmaara maa n be la, ba nyaara nam taaru ni yiiŋu, a wara saŋa ni saŋa zaa. 11A jemani maa ma nye naalim kogipeelitintaa, ka so zi o niŋi, ka saazu ni durinye zo o saani, ka lee n ka niŋi. 12Ka ma lee n nye seesi n kpi maa, nivukara ni biisi, ba za kogu maa yiya, ka ba yoo bukusi, a ni yindaana ba n boona nyevuri gbaŋŋu, ka karimi seesi n kpi la yaniŋisa, ka di ba seriya. 13Ka kpiinsi zaa n ba koom puwa, a ni seesi ba n daa n pi tiŋŋa, ba zaa nyisigi, a yi kum puwa, ka ba di ba seriya n ŋa. 14Ka ba naa kum ni kpiinsi ziya lobi n niŋi bugum ziya, a baasi. N ŋa n niŋi kum buyidaana. 15Ka seesi zaa yuya n bi sebi n digili nyevuri gbaŋŋu maa puwa, ba naa ba gba lobi n niŋi bugum maa ziya.

will be added

X\