Soosa zu yela 17

1Niŋi n na, malakisi ayapoin maa yindaana ti yeli ma, Ta n ti nyaasi jagimilubee so n zi kodamta niŋi, a ni o seriya diibu. 2O ni durinye nadima daa n doora, ka o yabeeri miina durinye dima. 3Niŋi n na, Naawun sii ti malaki maa mari ma gaari dalimpii puwa, ma nye buŋkobee n niŋi binzee, ka mari zuuri ayapoin, a ni siila piiya, ka o niŋa niŋi ba sebi bimbeeri digili la, ka poga ba u, 4ka pili bunsuma n niŋi binzee, a ni sugasi, a ni kugsuma, ka o nuu puwa o mari suga kopu n paali o yabeeri, 5ka o gbee niŋi ba sebi yatoom n ŋa digili, Babilotintaa n na, a ni jagimilusi ma, so n taasi durinye yabeeri. 6Ka poga maa kuuna, a kpali o ŋu Naawun nivusuma zeema seesi n paara Yeesu zu, ka ba ku ba la. Ni nye u, o kuni m noori, 7ka malaki maa yeli ma, Da ti a ku e noori. M ni yeli i seema poga maa, a ni buŋkobee la o n ba la n be. 8Buŋkobee maa daa n ba niŋi, ka lee n ka niŋi, ka ni lee n yi bogso limsim n ka baasigu la puwa, a wa ti kpi. Ka niseesi n ba durinye puwa, ka kusu zaa ba daa n bi sebi ba yuya, a yi nyevuri gbaŋŋu puwa, poin ka ba maali durinye la, yela maa ni ku ba noya, a kpali buŋkobee maa daa n ba niŋi, ka lee n ka niŋi, ka ni lee n ta. 9Ya nyaasi, so n bi mari yam ki tee n baŋŋi yela ŋa gbina. Buŋkobee maa zuuri ayapoin la niŋini zoori ayapoin, seela poga maa n zi, 10ka lee n niŋi nadima bayapoin, ba banu kpi, ka yindaana dira, ka yindaana na ya n di. Ka o pa taya, o ki yuu. 11Ka buŋkobee maa n daa n ba niŋi, ka lee n ka niŋi, o niŋini nadima maa baniidaana, ka ni kpi. 12Ka siila pii maa e n nye la niŋini nadima piiya, ka na bi di naam, ka ba ni buŋkobee maa ni di naalim beela. 13Ka nadima maa ni mari sufuluŋko, a naa ba daama ti buŋkobee maa, 14ka ba ni pebila la ni zabi toowa, ka pebila maa ni nyaŋŋi ba, a kpali bo, o niŋini duumasi zaa duuma, a ni nadima zaa naaba, ka seesi n pa o zu, o nyisi ba, ka booli ba, ka ba ki zagsi u. 15Niŋi n na, malaki maa yeli ma, kodamta seesi e n nye, jagimilu maa n zi maa niŋini nivudamta ni baligusi. 16Ka siila pii la e n nye la, ba ni buŋkobee maa ni chisi poga maa, ka saami o yela, o da lee n mari bimpinna, ka ba ku u, ka kusi u bugum. 17Nadima maa ni niŋi n ŋa, a kpali bo, Naawunni ni ti ba mari sufuluŋko, ba naa ba daama ti buŋkobee maa, yaseesi Naawunni n daa n yeli, ni a ya n niŋi la a ti baasi. 18Ka poga maa e n nye maa niŋini tiŋtintaa maa n di naalim, a yi durinye nadima puu la.

will be added

X\