Soosa zu yela 14

1Niŋi n na, ma nyaasi, ka nye pebila maa, a ni niriba tusa koowa ni tusa pisinaasi ni tusa anaasi, a yi zotintaa ba n boona Zayo, seela Jiruusilim tiŋŋa n be la. Ka a yi ba gbeesi niŋi ba sebi pebila maa yuuri, a ni o ba Naawunni yuuri. 2Ka a yi saazu ma wumi vu, a maa koom n paali n zora, koo saa n tasira, ka lee n niŋi maa nivudamta n ŋmeera jirigoosi, 3ka yiimi yiimpaali tira so n ba naalim kogu maa, a ni buŋkobiri anaasi maa, a ni kpemba maa. Niriba tusa koowa ni tusa pisinaasi ni tusa anaasi maa Naawunni n moligi, a yi durinye puu la ko ni tee n yiimi n ŋa. 4A kpali bo, barima n daa n bi niŋi yabeeri, a yi seema dabsi ni pogiba n doora, ama yasuma, ka daa n bi ŋmaara jiri, a petira Naawunni, ka ba moligi ba, a yi nisaaldima puwa, ba loobi Naawunni ni pebila maa toori, ka seela zaa pebila maa n wara, ba paara o zu. 6Niŋi n na, ma nye malaki n yigira saazu, ka mari baarusumseesi n ka baasigu, o ti wusi durinye baligusi ni niriba zaa, 7ka o tasi n yeli, Ya zora Naawunni, ka ti o yuuri du, a kpali bo, jemanso o n di n di niriba zaa seriya paaya. Wune n daa n maali saazu ni tiŋŋa ni teeku ni moga, a zu, ya kpeesira u. 8Niŋi n na, ma lee n nye malaki yindaana n paara o zu, ka yetira, Tiŋso ba n boona Babilotintaa ŋmaaya. O niriba daa n ti baligusi zaa ŋuura o daam, a niŋina yabeeri ga. 9Niŋi n na, ma lee n nye malaki yindaana n pa bayi maa zu, a tasi n yetira, So zaa n kpeesira buŋkobee piiligudaana maa, koo bunso ba n maali o ŋmaani u la, koo, ba sebi buŋkobee maa namba digili o gbee, koo o nuu niŋi la, 10Naawunni ni darigi o gba tubiri ga, o nye nam, a ni bugum, a ni kugituula, a yi Naawun malakisi ni pebila maa nufu niŋi. 11Ka ba nam nyaabu maa wusi ni duura saŋa ni saŋa zaa, ka ba ki lee n nye meesim taaru ni yiiŋu. 12A zu, Naawun nivusuma maa n paara o zaaligusi zu, ka niŋina Yeesu yeride la, ba moo nufu mari kenyiti. 13Niŋi n na, ma wumi goo, a yi saazu n yetira, Sebi n ŋa. Seesi n paara ti duuma, ka kpiira, a yi zinaa wara, ba puusi a peligi. Lala n na Naawun sii mi yeli, ba ti nye vuusim, a yi ba tuma niŋi, ka ba ni nye ba tuma maa tono. 14Niŋi n na, ma nyaasi, ka nye sagbanpeeli, ka niso zi o niŋi, a ŋmaani Naawun nisaala, ka pili nadima suga zupiligu, ka o nuu puwa, o mari loojidirigu. 15Niŋi n na, malaki yi Naawun dii, a tasi n yetira u, Durinye puu bini mooya, a naagirisim jemani paaya, a zu, naag e looji maa ŋmaara. 16Ka so n zi sagbaŋŋu maa niŋi la naag o looji ŋmaara durinye puu bini maa, ka ŋma n baasi. 17Niŋi n na, malaki yindaana yi Naawun dii maa n ba Alizaana la, a ni o loojidirigu. 18Ka malaki yindaana yi teebul la ziya, ka mari bugum daama, ka tasi n yeli malakiso n mari looji maa, ni durinye puu wala mooya, o naag o looji maa wa ti ŋma a, ka laŋsi a. 19Ka malaki maa naag o looji maa ŋmaara durinye puu wala maa, ka laŋsi a digili tiŋŋa maa yaŋŋa, seela ba n noora a, a koom yiira. O niŋini maa Naawunni darigira tubiri, ka zeem yi nisaaniŋi, a do tiŋŋa, a limsim paa bunduurigu noori, ka a zora mayilsi kobsiyi.

will be added

X\