Soosa zu yela 13

1Niŋi n na, ma nye buŋkobee n yi teeku duura, ka mari zuuri ayapoin, a ni siila piiya, ka siila maa zaa pili nadima zupilisi, ka o zuuri maa zaa niŋi ba sebi yubee digili, 2ka o niŋa ŋmaani zaŋkama, ka o nobinyeesi zoo ga, ka o noori ŋmaani zuborigudaana, ka nyeutintaa maa naag o naalim ni daama zaa ti u. 3Ka buŋkobee maa zuuri yindaana niŋi takulli, seela ba n daa n naa suu che u, ka o niŋi maa o n ya n kpi, ama ka baasi, durinye dima zaa noya ku, ba pa o zu, 4ka mi kpeesira nyeutintaa maa, a kpali bo, o naag o daama, a ti buŋkobee maa, ka ba kpeesira buŋkobee maa gba, a yetira, So zaa ki tee n paag u, koo, a nyaŋŋi u. 5Ka buŋkobee maa nye daama kpalimi n togsira yabeeri, o naalim jemani ti paa ŋmerisi pisinaasi ni ayi, 6a tuura Naawunni, a ni Alizaana, a ni seesi zaa n ba nisaaniŋi. 7Ka ba ti u daama o zabi Naawun nivusuma toowa, a nyaŋŋi ba, ka lee n mari daama, a yi niriba ni baligusi zaa saani. 8Ya nyaasi, kusu zaa ka ba daa n na bi maali durinye, ba daa n sebi so zaa n ya n nye nyevuri yuuri digili, a yi pebiliso ba n ku la gbaŋŋu puwa. Ka so zaa n ba durinye ŋa puwa, ka o yuuri bi sebi, barima ni kpeesira buŋkobee maa. 9So n niŋi wumina, cheli o wumi n ŋa. 10Ka ba ya n gbaa so zaa, ba ni gbaag u. Koo, ba ya n naa suu ku so zaa, ba ni naa suu ku u. A zu, Naawun nivusuma ba moo nufu mari kenyiti, ka niŋina u yeride. 11Niŋi n na, buŋkobee yindaana nyisigi tiŋŋa puwa, ka mari siila ayi maa pebila, ka togsira maa nyeutintaa maa, 12ka dee buŋkobee so n daa n mari takulli, ka o baasi la daama zaa, a tumi n tira u o nufu niŋi, ka ti durinye dima zaa kpeesira buŋkobee piiligudaana maa, 13ka niŋina yatintaasi, halli bugum yi saazu sigira tiŋŋa, niriba nufu niŋi. 14Ka yatintaasi maa o n niŋi, a yi buŋkobee piiligudaana maa nufu niŋi la yomsi so zaa n ba durinye ŋa puwa, a ti ba maali bunso n ŋmaani buŋkobee so takulli n baasi la, a tira u jilima. 15Ka bunso ba n maali maa, o ti u vuusim, o togsira, ka ti ba ku so zaa n bi tira bunso ba n maali maa jilima. 16Ka lee n ti ba sebi buŋkobee piiligudaana maa yuuri, koo o yuuri namba digili so zaa nudiya, koo o gbee niŋi, halli nivukara, koo bibilisi, bindaandima, koo nandaandima, girunsi, koo seesi n bi niŋi girunsi, ka seesi zaa ba n bi sebi la ki tee n da bini, koo, a koosi. 18Ya nyaasi, so zaa n mari yam, cheli o kaali yuuri maa namba, a baŋŋi o gbinni. Yuuri maa niŋini niso yuuri, ka o namba niŋi kobsiyoobu ni pisiyoobu ni ayoobu.

will be added

X\