Maaki 16

1Daborigu maa n daa n ti baasi, o yiiŋu, Mariama Magiliini, a ni Jeemsi ma Mariama, a ni Saloomi da tulalesi, ba wa ti sarigi Yeesu niŋa. 2A n lee n chee bee, Aleedi, ka wuluŋu ya n pusi, ba nyisigi n we kaa maa see. 3Ba n wara maa, ba boosi taaba, ?ani ni bilimi kugtintaa maa yi voori maa noori ti ti? 4Ba n ti paa kaa maa see, ba nyaasi, ka kugtintaa maa bilimiya, 5ka ba kpe kaa maa puwa, ka nye bipolli n zi kaa maa nudii zu, a ni o wajepeeli, a ku ba noya. 6Bipolli maa yeli ba, Ya da ti a ku ya noya. Ya kpabirini Yeesu n yi Nazire, so ba n kpa n tabi daa, o kpi la, o lee n ka kpe, o nyisigiya. Ya nyaasi seela ba n naag u digili. 7A zu, ya wa ti yeli o nyaaŋpaariba, a ni Piita, ni o ni pa ya yii gaa Galili paaligu. Nisaaniŋi ya ni nye u, seema o n daa n yeli ya la. 8Niŋi n na, ba yi kaa maa niŋi, ka chee, a kpali dabeem ni mamaachi yela maa zu, ka bi yeli nira zaa seŋ, a kpali dabeem maa zu.

will be added

X\