Jon 21

1?ama nyaaŋa Yeesu daa n lee n naag o maŋŋa wusi o nyaaŋpaariba maa, a yi Galili beeŋkarigu so ba n boona Tabeeriya la noori. Seema o n daa n niŋi n ŋa. 2Simon Piita ni Tomasi, so ba n boona jaa la, a ni Nataniya, so n yi Keena n ba Galili puu la, a ni Zebidi biisi maa, a ni nyaaŋpaariba bayi n daa n ba niŋi. 3Simon Piita yeli ba, M ya n wa ti gbaani korotosi. Ba yeli u, Ti ni paag i gaari. Niŋi n na, ba gaari, a wa ti kpe ŋariŋu puwa, ba gbaa koroto. A dindaari yiiŋu ba bi gbaa seŋ. 4Bee n ti cheegira, Yeesu za duuri, nyaaŋpaariba maa mi bi baŋŋi maa, Yeesu n na. 5Ka Yeesu yeli ba, M biisi, ya bi mari koroto? Ba yeli, Ti bi mari. 6O yeli ba, Ya naa awule maa lobi ŋariŋu maa nudii zu, ya ni gbaa seesi. A zu, ba naag u lobi, o gbaa korotosi ga, ba darigi u je, ba naa n niŋi ŋariŋu maa puwa. 7Niŋi n na, nyaaŋpaariso Yeesu n kpabira la yeli Piita, Ti duuma n na. Simon Piita n wumi n ŋa, o naag o binseesi o n pirigi, a kpali tuma maa zu la pili, ka li beeŋu maa puu gaari duuri. 8Ka nyaaŋpaariseesi n che maa mari ŋariŋu maa darigi korotosi maa wara duuri, a kpali bo, ba ni duuri ka wogilim, a maa yaadisi koowa. 9Ba n wa ti paa duuri maa, ba nye saala bugum, ka koroto tomi, ka paanu mi ba niŋi. 10Yeesu yeli ba, Ya naa korotosi maa ya n gbaa la seesi ta. 11A zu, Simon Piita kpe ŋariŋu maa, ka darigi awule maa ta duuri. Korotodamta daa n ba o puwa, koowa ni pisinu ni ata. A ni lala zaa, a daa n zooya, awule maa mi bi kasigi. 12Yeesu yeli ba, Ya ti sugi noori. Nyaaŋpaariba maa liŋini zaa bi boosi u, ni ŋani n niŋi u, a kpali bo, ba baŋiya, ni ba duuma n na. 13Ka Yeesu naa paanu maa ni koroto maa tori ba. 14Yeesu n daa n nyisigi kum puu la, o butadaana n na la o naag o maŋŋa wusi o nyaaŋpaariba maa. 15Ba n di n baasi, Yeesu boosi Simon Piita, Simon, Jon biya, e kpabira ma gaari ba ŋa? Piita yeli, M duuma, e baŋŋi, ni kpabira i gba. Yeesu yeli u, Guuna m pebilisi. 16Buyidaana o lee n boosi u, Simon, Jon biya, e kpabira ma? Piita lee n yeli, M duuma, e baŋŋi maa, m kpabira i. Yeesu yeli u, Kpagira m peeri. 17Butadaana o lee n boosi u, Simon, Jon biya, e kpabira ma? A kpali Yeesu n boosi u, ni o kpabira u buta la zu, Piita sufu saami, o yeli u, M duuma, e baŋŋi yela zaa, e baŋŋi ni kpabira i. Yeesu yeli u, Guuna m peeri, 18Yamonsi ma yeli i, e n daa n niŋi biya, e daa n yi naani e kirisu kirisi, a chaŋina seela e n kpabira. Ama ka e ti kurigi, e yi teeni e nuusi, yindaana o kirisi i, ka mari i gaari seela e n bi kpabira. 19O yelini lala, a wusi seema Piita n ya n kpi, Naawun yuuri o du. O lee n yeli u, Paara m zu. 20Niŋi n na, Piita loobi n nye nyaaŋpaariso Yeesu n kpabira la n pa ba zu. Wune n daa n zi Yeesu lugimini, ka ba dira, o boosi u, ni ŋani n ya n koosi u la. 21Piita boosi Yeesu, M duuma, ka dabaa mini? 22Yeesu yeli u, Ka m kpabira o ba niŋi, halli ka m lee n pori n ta, a bi nye i. Nyi wune, e pa m zu. 23A kpali n ŋa zu, yela maa yaari, a yi Yeesu nyaaŋpaariba saani, ni nyaaŋpaara maa ki kpi. Yeesu mi bi yeli nyaaŋpaara maa ki kpi, ama o yeli Piita, ni ka wune Yeesu kpabira nyaaŋpaara maa ba niŋi, halli ka wune Yeesu lee n pori n ta, a bi nye u. 24Nyaaŋpaara maa niŋi yela maa dansiya, ka sebi a gbaŋaa niŋi, ka ti mi baŋŋi, ni seema o n yeli maa niŋini yamonsi. 25Yeesu mi daa n niŋi yadamtaseesi n bi sebi n niŋi buku ŋa puwa. Ka a zaa di ya n sebi, m feni maa, durinye puu zaa ki tee n dee bukusi maa zaa.

will be added

X\