Jon 2

1A daba ata daari ba daa n naa pogipaali, a yi Keena n ba Galili paaligu puwa, ka Yeesu ma daa n ba niŋi, 2ka ba booli Yeesu ni o nyaaŋpaariba, ba we. 3A n ti niŋi beela, ba daam baasi, o ma yeli u, Ba lee n ka daam. 4Yeesu yeli u, M ma, m ni ni yela kuriya, m jemani na bi paa. 5O ma yeli tumtuminiba la, Ya niŋi seema zaa o ni yeli ya. 6Nisaaniŋi kimbana tintaasi ayoobu ba niŋi, seesi Juusi dima yi n ŋoo koom niŋi n pegira, a kpali ba yaayela zu. A liŋini zaa deegirini gariwasi ata, koo anu. 7Yeesu yeli tumtuminiba maa, ba ŋoo koom paali a zaa. Ba mi niŋi lala. 8O lee n yeli ba, ba ŋoo koom maa wa ti ti bindira maa zudaana. Ba ŋoo n wa ti ti u, a loobi daam, o mi bi baŋŋi seela a n yi, 9ka tumtuminiba maa wune n baŋŋi. Niŋi n na, o tagsi n nyaasi, ka booli pogipaali maa sira yeli, 10Niriba zaa yi dooni dasuma ba ŋu poin, ama ba ya n ti kuuli, ba pa doo seesi n bi meesa, a paasi. Ama nyi wune naa bunsuma zaali n ti paa pimpariŋa. 11Yela maa n daa n niŋi Yeesu mamaachi piiligu, o niŋi u yi Keena n ba Galili paaligu puwa, ka wusi o daama, ka o nyaaŋpaariba deeg o yela di. 12?ama nyaaŋa, Yeesu ni o ma ni o sunzoba ni o nyaaŋpaariba daa n sigi n gaari Kapaanim, a wa ti ba niŋi daba ayi. 13Niŋi n na, Juusi dima Galingaari diibu daa n paagira, a zu, Yeesu du n gaari Jiruusilim. 14O n wa ti paa, o kpe Naawun dii laanta, ka nye niriba n koosira naagi ni peeri ni ŋmena, a ni cheenji ŋmaariba. 15A zu, o naa midaasi maali bulaali, a kari ba ni naagi ni peeri maa zaa basi, ka kpaa cheenji ŋmaariba la ligibaala basi, ka daa ba teebulsi lobi, 16ka yeli seesi n koosira ŋmena la, ni ba naag a yi, ka da naag o ba Naawun dii loobi buŋkoosigu dii. 17O nyaaŋpaariba teesi ba n daa n sebi kusu zaa, ni Naawun dii yela ni tiri u ga. 18Juusi dima boosi Yeesu, Bo n na e ni niŋi n wusi e mari daama, ka ti niŋi n ŋa? 19Yeesu yeli ba, Ka ya ŋma diyaa, m ni me u daba ata. 20Juusi dima yeli, Ti yuma pisinaasi ni ayoobu, ti daa n naa n me Naawun diyaa, ka nyini wune yeli e ni me u daba ata? 21Yeesu mi bi yetira Naawun dii maa yela, o niŋa yela n na o yetira. 22A zu, Yeesu ti nyisigi kum puwa, o nyaaŋpaariba teesi seema o n daa n yeli la, ka niŋi u yeride, ka mi dee seema ba n daa n sebi la yela. 23Yeesu n ba Jiruusilim, ka ba dira Galingaari maa, nivudamta nye mamaachi yela o n niŋina, ka niŋi u yeride, 24ka Yeesu wune bi niŋi ba yeride, 25a kpali bo, o baŋŋi nisaaldima zaa da, ka bi lee n kpabira niso zaa o wusi u, a kpali bo, o sali n baŋŋi.

will be added

X\