Jon 19

1Niŋi n na, gomina maa ba n boona Pailati la ti ba feebi Yeesu. 2Ka Aroom soojisi mi naa goosi wogi zupiligu n ŋmaani naaba zupiligu pili o zu, ka naa wajezee pili u, 3ka ta o saani ti puusi u yetira, Ansa, Juusi dima naaba. Ka naa ba nuusi ŋmeera u. 4Niŋi n na, gomina maa lee n yi n yeli Juusi dima maa, Ya nyaasi, m ya n nyisi u ni ta, ya baŋŋi, m bi nye o yabee zaa. 5Niŋi n na, Yeesu yi, ka pili goosi zupiligu maa ni wajezee maa. Ka gomina maa yeli Juusi dima maa, Daba maa n ŋa. 6Buŋkobkuuriba kpemba ni pirisisi maa n nye u, ba tasi n yeli, Ti ba kpa u tabi daa o kpi. Gomina maa yeli ba, Ya gbagba ya ku u, ma wune bi nye o yabee zaa. 7Juusi dima kpemba maa yeli u, Ti Juusi dima zaaligu zu, a daga ba n ku u, a kpali o yeli o niŋini Naawun biya. 8Gomina maa n wumi n ŋa, dabeem lee n gbaag u ga, 9o lee n pori n kpe o zoŋŋu maa puwa, a wa ti boosi Yeesu, Ya n na e yi? Yeesu muuri u. 10Gomina maa lee n boosi u, E muuri ma ni? E bi baŋŋi maa, m mari daama m nyisi i, koo, m ku i? 11Yeesu yeli u, Ka pa Naawunni naa daama maa ti i, e ka daama yi m zu. A zu, so n gbaa ma ti i, e di m seriya la, o niŋi yabee gaari i. 12Yeesu n yeli n ŋa, gomina maa lee n kpabira o nyisi u, ama Juusi dima kpemba tasi n yeli, Ka e nyisi dabaa, e bi niŋi Aroom naaba zo, a kpali bo, so zaa n yeli o niŋini nakarigu, o ni Aroom naaba niŋini dindima. 13Gomina maa n ti wumi n ŋa, o ti ba mari Yeesu yi, ka wa ti zi seriya diibu kogu niŋi. Kuga n na ba daa n naa n maali seela seriya kogu maa n be la, ka boona nisaaniŋi Gabaata, a yi Juusi dima yatoga niŋi. 14Dindaari maa zaa Juusi dima daa n niŋina siriya, o yiiŋu n ya n niŋi daborigu, ba di Galingaari la, ka o wuntooŋu paagira. Niŋi n na, gomina maa yeli Juusi dima maa, Ya naaba n ŋa. 15Ba tasi n yeli, Ti ba mari u gaari, a wa ti kpa u tabi daa o kpi. Gomina maa boosi ba, M ti ba ku ya naaba? Buŋkobkuuriba kpemba maa yeli, Ti ka naaba, ka pa Aroom naaba. 16Niŋi n na, gomina maa ba n boona Pailati la naag u ti soojisi, ba wa ti kpa u tabi daa o kpi. 17Niŋi n na, ba mari Yeesu yi, ka ti o bugi o kuubu daa maa gaari, ba wa ti paa seela ba n boona zukoori, Juusi dima yatoga ba mi boona u Goligofa. 18Nisaaniŋi ba yarigi u kpa n tabi kuubu daa maa, ka damsi u zaali. Lala ba mi tabi dabsi bayi gba paasi Yeesu niŋi, ka Yeesu ba ba sunsuu niŋi. 19Gomina maa ba n boona Pailati la mi ti ba sebi n tabi kuubu daa maa, ni Yeesu n yi Nazire, ka niŋi Juusi dima naaba. 20Niŋi n na, Juusi dima nivudamta karimi u, a kpali bo, seela ba n kpa Yeesu maa leelini tiŋŋa maa puwa, ba mi sebini Juusi dima yatoga niŋi, a ni Aroom dima yatoga niŋi, a ni Giriiki tiri. 21A zu, Juusi dima buŋkobkuuriba kpemba maa yeli gomina maa, Da sebi, ni Juusi dima naaba n na. Sebi, ni daba maa yeli o niŋini Juusi dima naaba . 22Gomina maa yeli, M ki cherigi yaso ni sebi maa. 23Aroom soojisi maa n kpa Yeesu baasi la, ba naag o bimpinna barigi bunaasi, yindaana zaa nye luŋko, ka che o kpariga. Ba mi daa n bi se kpariga maa, lala ba daa n wogi o zaa. 24A zu, soojisi maa yeli taaba, Ya da ti ti cheeg u. Ya ti ti lobi kuga nye niso n su u. N ŋa niŋini, a maa seema ba n daa n sebi Naawun buku puwa, a yeli, Ba naa m bimpinna tori taaba, ka mi lobi kuga nye ba so n di n di a. 25A zu n na, soojisi maa niŋi lala. Niŋi n na, Yeesu ma, a ni Yeesu mapira, a ni Kiloopa poga Mariama, a ni Mariama Magiliini, a ni Yeesu nyaaŋpaariso o n kpabira la za Yeesu daa maa see. 26Yeesu n nye o ma, a ni o nyaaŋpaara maa, o yeli o ma, M ma, nyaasi so n za ŋa, e bii n na la. 27Ka yeli nyaaŋpaara maa mini, Nyaasi e ma n na la. A yi a jemani maa nyaaŋpaara maa mari u gaari o gbagba yiri. 28?ama nyaaŋa Yeesu baŋŋi, ni yela zaa baasiya. O yeli, Konyuuri mari ma. O yetigu maa niŋini seema ba n daa n sebi n digili, a yi Naawun buku puwa. 29Niŋi n na, katisa mi paali datoosi ba niŋi. Ba naa gbaari, a losi a, ka naa daa kusi u, a naa n ti Yeesu o ŋu. 30Yeesu n tagsi a, o yeli, A baasiya. Ka zulisi o zu, a kpi. 31A dindaari zaa ba niŋina siriya, o yiiŋu o ti loobi daboriso n kuri la, Juusi dima kpemba bi kpabira kpiinsi maa n tabi daari maa daborigu maa. A zu, ba suusi gomina maa, o ti ba kabi ba noba, ka sigi ba basi. Gomina maa sagi. 32Niŋi n na, soojisi maa we, ka kabi niseesi ba n kpa n paasi Yeesu niŋi la noba. 33Ba n ti paa Yeesu, ba nye, ka o kpiya, a zu, ba bi kabi o noba. 34Ka soojisi maa yindaana naa kpanni kusi Yeesu pulugimini. A puli maa niŋi, koom ni zeem yi. 35Dabso n nye ŋama maa niŋi yela maa dansiya, ya gba ya deeg a. O mi togsini yamonsi, ka baŋŋi, ni yamonsi n na o togsi. 36Yela maa niŋini maa yaso kusu zaa ba n daa n sebi Naawun buku puwa, o loobi n niŋi yamonsi, ni o kobiri zaa ki kabi. 37Ka Naawun buku lee n yeli, ni ba ni nye so ba n kusi la. 38Niŋi n na, dabyindaana ba niŋi, o yuuri niŋi Joosefi n yi Arimatiya. O mi niŋini Yeesu nyaaŋpaara, ka mi sogi n pa o zu, a kpali o zorini Juusi dima kpemba. Ba n kabi noba maa, o we gomina maa ba n boona Pailati la saani, a wa ti suusi Yeesu kpiiŋu maa. Gomina maa sagi. A zu, o wa ti naag u. 39Ka Nikodiima so n daa n ta Yeesu saani yiiŋu la gba ta, ka mari tulalesi kpaam, a timsim ni gariwa karigu ni koom sagini. Tulalesi maa bani tulim buyi, ba naa n jebi taaba, a yuya niŋi aloo ni maa. 40Niŋi n na, ba naa wajepeela le Yeesu kpiiŋu, ka sarigi u tulale kpaam maa, a maa Juusi dima yaayela. 41A leeli seela ba n kpa Yeesu maa, tiisi ba niŋi, ka kapaali n niŋi zovoori ba nisaaniŋi, ba na bi digili kpiiŋu zaa yi o puwa. 42A kpali Juusi dima daborigu siriya niŋinisim, ka kaa maa leeli nisaaniŋi la zu, ba naa Yeesu digili niŋi.

will be added

X\