Jon 15

1Niŋi n na, Yeesu daa n bo kiŋaasa yeli, Mani n niŋi maa tisuŋŋu, ka m ba Naawunni niŋi maa tii maa daana. 2Ka m wulli zaa bi wali, o ni ŋma u basi. Ama ka m wulli zaa waliya, o ŋma o wulibaala, o wali nene. 3Yaseesi ni daa n yeli ya la tee n ti ya loobi Naawun nivusuma. 4A yi zinaa wara, ya da zagsi ma, ka ba m niŋi, ka m gba m ba ya niŋi. Wulli zaa ki tee n wali o gbagba zu, ka pa o tomi tii niŋi. N ŋa n na ya gba ki tee n wali wala, ka pa ya ba m niŋi. 5Ka Yeesu lee n yeli, Mani n niŋi maa tii maa, yarima n niŋi maa o wula. Ya so zaa n ba m niŋi, ka m gba ba o niŋi, o ni wali wala ga, a kpali bo, ka m ka ya niŋi, ya ki tee n niŋi yela zaa. 6Ka niso zaa n ka m niŋi, ba ni kari u basi, a maa ba ŋma tii wula basi, a kuu, ba laŋsi a, a niŋi bugum niŋi, a di. 7Ka ya ba m niŋi, ka m yela ba ya niŋi, ka ya suusi bunso zaa ya n kpabira, o ni niŋi. 8Ka ya wali wala ga, ka niŋi m nyaaŋpaariba, m ba Naawunni yuuri n du. 9Seema m ba Naawunni n kpabira ma la, lala n na m gba kpabira ya, a zu, ya da zagsi m guuligu. 10Ka ya dee m zaaligusi, ya kpabira ma, ka m gba kpabira ya. A maa seema ni dee m ba Naawunni zaaligusi, ka kpabira u, ka o mi kpabira ma la. 11M yelini n ŋa, ya puusi a peligi, a kpali m zu, ka a peligi ga. 12M ni zaali ya zaaligu, ni ya kpabira taaba seema m gba n kpabira ya la. 13Ka nira naag o nyevuri moligi o zodima, nira zaa kpabirisim ki tee n gaari o toori. 14Ka ya mi niŋi seema ni yeli ya niŋi, ya niŋini m zodima. 15Ka Yeesu lee n yeli, M bi lee n boona ya m girunsi, a kpali bo, giruŋŋu bi baŋŋi bunso o duuma n niŋina. M pa boona ya ni m zodima, a kpali bo, m yeli ya ni yaso zaa m ba Naawunni n yeli ma. 16Ya bi nyisi ma, mani nyisi ya, ka tumi ya, ya wa ti wali wala, wala maa, a ba niŋi wara. N ŋa zu, ka ya naa m yuuri suusi m ba Naawunni bunso zaa, o ni ti ya. 17To, m zaaligu maa mini n niŋi, ya kpabira taaba. 18Ka Yeesu daa n lee n yeli, Ya nyaasi, ka durinye dima chisi ya, ya baŋŋi maa, mani n na ba chisi poin. 19Ka ya di kpabira durinye yela, durinye dima gba di n kpabira ya. Ya mi bi kpabira durinye yela, ma mi nyisi ya durinye puwa, lala zu, durinye dima chisi ya. 20Ya teesi, ni m yeli ya, ni giruŋŋu zaa bi niŋi nivumaŋa gaari o duuma. A zu, ka ba seesi namsi ma ga, ba ni namsi ya gba ga. Ka ba seesi mi dee m yela di, ba ni dee ya gba yela di. 21M zu n na, ba ni niŋi yela ŋa zaa, a kpali bo, ba bi baŋŋi so n tumi ma maa. 22Ka m di bi ti wusi ba, ka ba bi dee m yela di, o di ki niŋi ba yabee. M mi wusi ba, ba chisi ma, a zu, ba yabeeri maa ka gaafara niŋinisim. 23So zaa n chisi ma, m ba Naawunni n na o chisi. 24A yi ba saani m niŋini mamaachi yaseesi nira zaa n ki tee n niŋi, ba nye, ka chisi m ni m ba Naawunni zaa. Ka m di bi niŋi n ŋa, ka ba bi dee m yela, a di ki niŋi ba yabeeri. 25Lala niŋi yamonsi, a kpali kusu zaa ba n daa n sebi Naawun buku puwa, ni Ba chisi ma putoom. 26Ka Yeesu lee n yeli, Moligira maa ni ya n tumi, ka o niŋi siya, a ni yamonsi, ka ba m ba Naawunni saani la ni ta. Ka o pa taya, o ni niŋi m dansiya. 27Ya gba niŋini m dansiyasi, a kpali ya n daŋŋi n ba m saani la.

will be added

X\