Juusi dima 8

1Yela maa gbina n ŋa, ti tee n mari n ŋa zudaana, ka o ba Naawun nudii zu, a yi Alizaana, 2ka tumina Naawunni. Nisaaniŋi n veela n gaari Naawun tanti dii, a kpali bo, niriba daa n maali tanti dii maa, ama Naawunni n maali nisaaniŋi. 3Ya nyaasi. Buŋkobkuuriba zudaana zaa tuma n ŋa, o ti naa buŋkobiri ni bini tira Naawunni. A zu, o veela ti zudaana maa gba n nye bunso naa n ti Naawunni. 4Ama ka o di ba durinye puwa, o di ki niŋi buŋkobkuura zaa, a kpali bo, buŋkobkuuriba maa ba niŋi, ka mari ba zaaligusi, seema ba n ku n tira Naawunni. 5Ama ba tuma maa bi paa seema seesi n tumina Naawun saani, a kpali bo, o niŋini maa seema kusu zaa Musa n daa n ya n maali Naawun tanti dii, Naawunni daa n yeli u, ni o maali dii maa bunso zaa seema wune Naawunni n daa n wusi u, a yi zotintaa zu la. 6Ama Yeesu Kristu wune tumina Naawunni, a yi Alizaana, ka o tuma maa veela n gaari buŋkobkuuriba maa tuma, a maa seema tonoso o n ti niriba nyaara gaari tonoso buŋkobkuuriba n taasira, a kpali noseesi Naawunni n daa n ti u la gaari noseesi Naawunni n daa n ti buŋkobkuuriba la. 7Ya lee n nyaasi. Ka buŋkobkuuriba yaniŋisa di n tee n kpisi niriba yabeeri, o di bi lee n tiri yindaana o ta. 8Ama Naawunni daa n zabi Juusi dima, a yeli, Dindaso m ni lee n zaali soyindaana ti Juusi dima, halli Asiree dima, a ni Juuda dima, 9ka soori maa ki niŋi maa seema ni daa n zaali ba yaadima, a yi jemanso kusu zaa ni daa n mari ba yi Yijipi paaligu puwa, ka ba zagsi, ka ma daa n muuri ba la. 10Ka ti duuma daa n lee n yeli, Soso ni ya n zaali Juusi dima n ŋa. A jemani maa, m ni ti ba kpabira m zaaligusi, ka ti a ba ba sufusi niŋi, ka m niŋi ba duuma, ka ba mi niŋi m niriba. 11A jemani maa ba ki wusi ba taaba, koo ba sunzoba, a yetira, Ya ti baŋŋi ti duuma. A kpali bo, ba zaa ni baŋŋi ma, halli bibilisi, a ni nivukara. 12Ka m zo ba nimbaa, a che ba yabeeri paŋŋi ba, ka ki lee n teesi a zaa. 13Lala n na Naawunni yeli soyindaana yela, a maa piiligu soori la lee n ka tono. Ka ti baŋiya maa, bunso n lee n ka tono kurigini, ka ya n kpi.

will be added

X\