Galeetiya 3

1Ya Galeetiya paaligu dima, ya niŋini zolisi, a kpali bo, halli ka ba daa n wusi ya, a yi niriba nufu niŋi, seema ba n daa n ku Yeesu la, ya deeni niseesi yomsigu. 2Ya cheli m boosi ya yaso. Ya n daa n dee Naawun sii la, bo n taasi, zaaligusi maa paabu, koo Yeesu Kristu yela deegirisim? 3Piiligu Naawun sii daa n ba ya niŋi, a ni o daama, ama pimpariŋa ya gbagba daama n na ya kpabira. Lala veela? 4Namseesi ya n daa n nye la, ka ya di nye a putoom, lala veela? 5Naawunni, so n naag o sii tira ya, ka niŋi mamaachi yela tira ya, bo n taasi o niŋina n ŋa, zaaligusi maa paabu, koo Yeesu Kristu yela deegirisim? 6Ya nyaasi Ibrahim yela. Kusu zaa la o daa n niŋina Naawunni yeride, ka o yeride niŋinisim maa daa n ti o loobi nivusuŋŋu, a yi Naawun saani. 7A zu, seesi n niŋina yeride n ŋa niŋini Ibrahim yaŋsi. 8Lala n na kusu zaa la Naawunni daa n ti ba sebi yaseesi o n daa n yeli Ibrahim la digili, ni baligusi zaa ni nye barika, a yi o niŋi. Ka yela maa daa n piili n wusi seema Naawunni n ya n ti baligusi loobi nivusuma, a yi o saani, a kpali ba yeride niŋinisim zu. A maa seema Yeesu Kristu baarusuma n wusira. 9A zu, so zaa n niŋina Naawunni yeride nyaara barika, a maa seema Ibrahim n daa n nye la. 10Ya lee n nyaasi. So zaa n paara zaaligusi maa zu, a kpabira o nye moligirisim, naŋgbansiibu n na. A maa seema ba n daa n sebi n digili, a yeli, ni so zaa n bi paara zaaligusi zaa ba n daa n sebi n digili la ni nye naŋgbansiibu. 11Lala n na ti mari tama maa, zaaligusi maa paabu ki tee n ti so zaa loobi nivusuŋŋu, a yi Naawun saani. Ama so zaa n loobi nivusuŋŋu, a kpali o n niŋina Naawunni yeride la zu, wune ni nye nyevuri. 12Ama zaaligusi maa paabu bi niŋi maa yeride maa niŋinisim, a maa seema ba n daa n yeli, ni so zaa n paara zaaligusi maa zaa zu nene ni nye nyevuri. 13Ama, a maa seema ba n daa n sebi n digili, ni so zaa n yagili tii zu nyeni naŋgbansiibu, lala n na Kristu gba daa n nye naŋgbansiibu, o ti moligi ti, a yi zaaligusi maa naŋgbansiibu niŋi, 14ka ti baligusi nye barikaso Ibrahim n daa n nye la, ka ti ti niŋi Nawunni yeride, a nye o siya, a maa seema o n daa n ti noori la. 15Ti taaba, ya nyaasi. A yi durinye ŋa puwa, ka nira ti noori, a yi niriba nufu niŋi, so zaa ki tee n cherigi o notiibu maa. 16Lala n na kusu zaa la Naawunni daa n ti Ibrahim ni o yaŋŋu noori. O bi yeli o yaŋsi, ama o yaŋŋu ko, ka wune n niŋi Kristu. 17A n daa n ti niŋi yuma kobsinaasi ni pisita la, Naawunni daa n zaali Juusi dima o zaaligusi, ama zaaligusi maa bi cherigi noso o n daa n piili n ti la. 18Ka zaaligusi maa paabu tono kurini notiibu maa tono niŋi. Ama Ibrahim daa n nye tono, a kpali Naawunni n ti u noori la zu. 19Bo zu n na Naawunni daa n zaali zaaligusi maa? O daa n zaali a paasi, o ti kari nisaaldima, a yi ba yabeeri maa niŋi, a ti paa Ibrahim yaŋso o n daa n ti noori la jemani. Ya lee n nyaasi zaaligusi maa yela. Naawunni n daa n zaali a la, o daa n ti malakisi yeli Musa, ka Musa mi yeli niriba maa. 20Lala n na Musa niŋi maa sunsuu niŋi nira. Ama Naawunni n daa n ti noori la, o ko n daa n na, sunsuu niŋi nira daa n ka niŋi. 21Ya lee n nyaasi. Zaaligusi maa bi katira notiibu maa, a kpali bo, ka zaaliguseesi Naawunni n daa n zaali la di n tee n ti niriba nye nyevuri, zaaligusi maa di n ti niriba loobi nivusuma, a yi Naawun saani. 22Ama, a maa seema ba n daa n sebi n digili, a yi Naawun buku puu la, nisaaldima zaa niŋini yabeniŋiniba. Ama Naawunni ni ti so zaa n niŋina Yeesu Kristu yeride, ba nye notiibu maa tono. 23Ya lee n nyaasi. Ti n daa n bi baŋŋi Yeesu Kristu yeride niŋinisim, zaaligusi maa paabu daa n namsira ti, a ti paa yeride niŋinisim jemani. 24Lala n na zaaligusi maa daa n mari daama ti saani poin, ka Kristu daa n ta, a ti ti niŋina u yeride, a loobi nivusuma Naawun saani. 25Ama pimpariŋa ti niŋina Kristu yeride, zaaligusi maa lee n ka daama ti saani. 26A kpali bo, Yeesu Kristu, a ni ya yeride niŋinisim maa ti ya zaa loobi Naawun biisi, 27ka ba su ya koom, a kpali ya n paara Kristu zu. O niŋini maa ya zo n pili Kristu. 28A zu, Juusi dima ni baligusi bi kuri, koo, girunsi ni seesi n bi niŋi girunsi gba bi kuri, koo, dabsi ni pogiba gba bi kuri, a kpali bo, ya zaa niŋini luŋko, a kpali Yeesu Kristu zu. 29Ka, a kpali ya n niŋi Yeesu Kristu toori la, ya niŋini Ibrahim yaŋsi, ka ni nye noso Naawunni n daa n ti Ibrahim la.

will be added

X\