Niŋinisim 28

1Ti n daa n ti du n baasi la, ti pa baŋŋi maa, ba boona paaligu maa Molita. 2Ka paaligu maa dima ta ti saani, a ti moligi ti ga, a maali bugum, a kpali saa n misira, ka waari ba niŋi la zu. 3Niŋi n na, Pool wa ti laŋsi daari, a naa niŋi bugum niŋi, waafu ba a puwa, bugum maa bii n gbaag u, o yi n dumi Pool nuwa, a yagili. 4Paaligu maa niriba n nye waafu maa n yagili la, ba yeli taaba, ni dabaa niŋini sonye. Ni halli ka o bi di koom, so n darigira niriba tuba la ki ti o ba niŋi. 5Ama Pool zagili waafu maa niŋi bugum niŋi, ka bi nye beerim zaa, 6ka niriba maa za n nyaasira, o nuu maa o mori, koo, o fa n li n kpi. Ba n ti za n yuu, ka yela zaa bi niŋi Pool, ba cherigi ba sufusi, a yeli, ni o niŋini Naawun nira. 7A jemani maa paaligu maa naaba ba n boona Pabiliya ba paaligu maa puwa, ka o puuri leelini seela ti n be maa. O n ti baŋŋi ti yela, o mari ti gaari o yiri, a wa ti mari ti nene daba ata. 8Niŋi n na, naaba maa ba do n beera, o niŋa bii, ka o saara ga. Pool wa ti puusi u, ka suusi Naawunni ti u, ka naag o nuusi pa o zu, a tibi u. 9N ŋa n ti niŋi, paaligu maa baaradima zaa ta, ka Pool tibi ba, 10ka ba pi ti piini ga. A n daa n ti niŋi ŋmerisi ata, ti wa ti kpe ŋarintintaa yindaana, ka paaligu maa dima naa bunso zaa ti n bi mari ti ti. ?ariŋu maa yuuri n niŋi Jaasi, ka o daa n yi Alisaandi tiŋŋa, ka wa ti zi paaligu maa, teeku duusigu jemani o lee n ti paa. 12Niŋi n na, ti yi n we, ka wa ti paa kuŋkunni yindaana, a ni o tiŋŋa ba n boona Sirikuusi la, a wa ti do niŋi daba ata, 13ka lee n kpe ŋariŋu maa goŋŋi n gaari Degiya. A n kaa bee, sau yi kiŋkagili, a ti vaara nisaaniŋi, ti lee n wara, ka a chee bee ti paa Putooli. 14Niŋi n na, ti yi ŋariŋu maa puwa, ka wa ti kpabi Yeesu nyaaŋpaariba seesi n ba niŋi la, ba yeli ti ti zi daba ayapoin. Daba ayapoin maa n ti baasi, ti yi n wa ti chaŋŋi n wara Aroom, ka Yeesu nyaaŋpaariba n ba Aroom mi wumi ti n ya n ta, ba ti tuusi ti soori. Ba seesi tuusi ti, a yi Apiya daa, ka ba seesi mi tuusi ti, a yi seela chaŋchaŋiniba diisi ata n be la. A kpali ba zaa zu, Pool kpeesi Naawunni, ka o niŋa maa, 16Ti n wa ti paa Aroom, ba ti Pool ba dii, o koluŋko, ka sooja nyaasira u. 17A n daa n ti niŋi daba ata, Pool laŋsi nisaaniŋi Juusi dima yipaariba, ba ti wumi o yela. Ba n ti laŋsi, o yeli ba, M yidima, halli m daa n bi niŋi ti Juusi dima yabee zaa, koo, ti yaayela, Juusi dima n yi Jiruusilim daa n taasi Aroom soojisi gbaa ma, a yo ma dii. 18Ba n ti di m seriya, ka baŋŋi m bi niŋi yabee zaa ba n di n ku ma, ba kpabira ba nyisi ma, a yi dii maa puwa, 19ka Juusi dima maa bi sagi ba nyisi ma, a zu, ma suusi Aroom naaba o di m seriya, ama m bi kpabira m yeli m yidima niŋi yabee. 20A la zu, ma booli ya, ya niŋi aniya ta kpe, m baŋŋi ya, ka togsi ya saani, ni, a kpali so Naawunni n daa n yeli o ya n tumi la zu, ba daa n niŋi ma abanasi maa. 21Juusi dima yipaariba maa yeli u, Ti yidima n ba Judiya paaligu bi sebi gbana zaa yeli e yela, ka Juusi nira zaa na bi ta kpe, a togsi e yabee, 22ka ti kpabira ti ti wumi yaseesi e n dee, a kpali bo, ti baŋŋi maa, seela zaa ba yetira, ni Yeesu yela bi veela. 23Ba n ti togsi n baasi, ba zaali daa. Daa maa n ti paa, ba zoo ga, a ta seela Pool n be maa. O boguu niŋi o togsi yela maa, zaanoori ti paa, a naa seema Musa ni Naawun chaamesi n daa n yeli la, a wusira Naawun naalim ni Yeesu yela, a kpabira ba deeg a. 24Ba seesi deeg a di, ka seesi zagsi. 25N ŋa ba niŋi naŋgbanchee, a ya n yi, Pool yeli, Seema kusu zaa Naawun sii n daa n ti Naawun chaame Azaya yeli ya yaadima la niŋini yamonsi. O yeli, 26We e Juusi dima saani wa ti yeli ba, ni ba ni wumi, ba mi ki baŋŋi a gbina, ba ni nye, ba mi ki baŋŋi a gbina. 27A kpali bo, ba sufusi zagsi, ka ba tuba bi kpabira a wumi, ka ba nimbiisi pobi, ba nimbiisi a da nyaara, ka ba tuba a da wumina, ka ba sufusi a da baŋina yela, ba da loobi m saani m tibi ba. 28Ka Pool lee n yeli ba, A zu, ya baŋŋi maa, Naawunni n kpabira o moligi baligusi zaa, a yi ba yabeeri niŋi. Barima ni deeg a di. O n togsi n baasi, ba yi n gaari. 30Niŋi n na, Pool daa n ba niŋi yuma ayi, ka yoora o dii ligiri, ka puusira niseesi zaa n chena o saani, 31ka naa dabilim togsira Naawun naalim ni o duuma Yeesu Kristu yela, ka niso zaa bi kari u.

will be added

X\