Timoti piiligu daana 2

1A zu, piiligu maa, m ya n yeli i ni, ni seesi n paara Yeesu zu, ba moo nufu suusira Naawunni, ka kpeesira u, a tira niriba zaa, 2a ni nadima, a ni niso zaa n mari daama, ti ti nye niŋgbirimaasim, ka tumina Naawunni, ka niŋina jilima ga. 3N ŋa n veela, ka petira Naawunni. Wune n niŋi ti moligira, 4ka kpabira so zaa o nye moligirisim, a ti baŋŋi yamonsi. 5O ko n niŋi Naawunni, ka dabso ba n boona Yeesu Kristu la ko ni tee n niŋi sandaantumina, a wara Naawun saani. 6Wune Yeesu Kristu daa n kpi, o ti moligi niriba zaa, a wusira ba soori. 7Lala zu, Naawunni daa n nyisi ma m loobi o tumu, a wusira yela ŋa tira baligusi, ba ti baŋŋi yamonsi, ka niŋi Naawunni yeride. Yamonsi n na, m bi ŋmaara jiri. 8Lala n na ma kpabira dabsi ba lalli ba nuusi, a suusira Naawunni seela zaa ba n be, ka da jeera suya, koo, a dira amore. 9Lala n na, pogiba gba ba yi so waje seema n daga ba soora, ka da wusira ba maŋsi, koo, a maana ba zukoba gaa ga, koo, a pinna binseesi n mari ligiri ga, halli suga bini, koo kugsuma, koo wajaasi. 10Ama ba yi niŋina yasuma seema n daga pogseesi n paara Naawun zu la niŋina, 11ka zi surim, a bamsira Naawun yela, ka tira jilima. 12Lala n na, m ki sagi pogiba wusira dabsi, koo, a mari daama gaari dabsi, ama ba zi surim. 13A kpali bo, Naawunni daa n maali Adam poin, ka maali Hauwa. 14Koo, pa Adam n na Sitaana daa n yomsi, ama Hauwa n na, ka o loobi yabeniŋina. 15Ama pogiba, ka ba niŋina Naawunni yeride, ka kpabira o ni niriba, ka tira jilima, ka niŋina yasuma, ba ni nye moligirisim, a kpali bidogirisim zu.

will be added

X\