Korinti piiligu daana 13

1Halli ka ma togsira maa nisaaldima ni malakisi zaa, ka bi kpabira niriba, m yatoga maa niŋini maa dowuro, koo kutiya ba n naa kpaasira taaba, a mari vu ga jaga. 2Koo, ka m niŋini Naawun chaamesi yindaana, a baŋŋi yela ni baŋinisim zaa, ka mi niŋina Naawunni yeride ga, a ti zotintaasi vuu n gaari, ka m bi kpabira niriba, m bi niŋi seŋ. 3Koo, ka m naa m bini zaa tori nandaandima, ka niŋi siriya ba kusi ma bugum, a kpali Yeesu zu, ama ka ma bi kpabira niriba, putoom n na. 4Ka niso n kpabira o taaba, o mari kenyiti ba saani, ka moligira ba. O ka pubeerim, koo, a poo, 5koo, a kpalimina, koo, a tuura, koo, a nyaasira o gbagba yela ko, koo, a nyisigira suuri yoomyoom, koo, a teesira yabeeri, 6koo, a kpabira yabeeri. Yasuma ko n peligira o puwa, 7ka yi tira niriba gaafara, ka niŋina yeride ga, ka mari tama, a ni kenyiti, a yi bunso zaa niŋi. 8Kpabirisim maa ka baasigu, ama Naawun chaamesi yatogasi, a ni yatogseesi niriba n togsira, ka bi wumina la, a ni baŋinisim zaa ni baasi. 9A kpali bo, ti baŋinisim maa, a ni chaame yatogasi maa zaa niŋini beela ko. 10Ama ka Yeesu pa lee n ta, beela maa ki lee n mari tono. 11Ni daa n niŋi biya, m daa n togsirini maa biya, ka mari baŋinisim maa biya, ka feera maa biya. Ama ni daa n ti loobi daba, m daa n bi lee n niŋina bibila yela maa. 12Lala n na, pimpariŋa ti bi nyaara nene, a maa niso n nyaasira digi ligu niŋi. Ama ka Yeesu taabu jemani maa ti paa, ti ni nyaara nene. Pimpariŋa m baŋŋi beela, ama ka jemani maa ti paa, m ni baŋŋi a zaa, seema Naawunni n baŋŋi m gba yela. 13To, pimpariŋa yeride niŋinisim, a ni tama, a ni taaba kpabirisim maa zaa ba niŋi. Ama taaba kpabirisim maa mari tono gaari a seesi n che la.

will be added

X\