Yooma 102

1Na'ayenɛ kelehe n sohoga wa. Bahɛ te mam kaahe ɛɛra soŋorɛ wa paɛ ho nɛŋan. 2N han bɔna sunsagaŋɔ poan da zagahɛ mam. N han yi ho, ho kelehe mam. N han yi' ho, ho lerege mam kalam na. 3Mam dabeha la tole mɛ wo bugum zun'uhe la. Mam kɔnba dite mɛ wo bugum la. 4Mam suunre nɛtabalɛ mɛ, buguhe wo mɔɔ la kaan keŋɛ. Mam tamɛ en dia yele mɛ. 5Mam kaahega kantɛ la zuo, mam baanlom la zan'an, lebege kɔnba. 6Mam ane wo pɔgɔtia poan viiŋɔ la. Mam ane wo daboo poan viiŋɔ la. 7Mam ka gan' ginha. Mam ane wo niiŋa en yage mɔpiile zuo ka ma'an la. 8Daarɛ woo mam diŋdoma voole mam la bala. Sɛba n kɛhere mam la toore mam yu'urɛ wa mɛ. 9Tampegelom n de mam dia, te mam ko'om gaam la nintam. 10Ho sunsunyiim kantɛ la zuo. Hom zɛnkɛ mam zom la saazuo, dekɛ mam lobe bahɛ na. 11Mam dabeha ane wo zanɔɔrɛ ma'ahom la. Mam wan ku'e wo mɔɔ la. 12Ge hom Na'ayenɛ zin' ho na'am gɔŋɔ zuo la wuuha. Ho boe la bala saŋa woo. 13Ho wan ihege zɔ Zion ninbɔn'ɔn. La paɛ ya te ho zo'ohɛ en. Saŋa la paɛ ya. 14Zion dangɔɔma kuga la dela toolom bonɔ bo ho yamehe wa. Zion en gan' dɛna daboo wa bo'ore ho yamehe wa la ninbaanlega. 15teŋhe wan zɔta Na'ayenɛ yu'urɛ wa mɛ. Nadoma woo n boe teŋparɛ wa zuo wan na'ahɛ ho soŋa la. 16Se'ere n sɔe la Na'ayenɛ wan malom mɛ Zion teŋa, la a nɛɛ a soŋa pa'alɛ ba. 17A wan kelehe sunsagaŋɔdoma wa kaahega. A kan zagahɛ ba fabelegɔ. 18Golehɛ yele wa biŋe gura buuri saŋsɛka en kene na la, te nɛresɛba te ba pon nan ka naam ba, ta wa'ana pɛngɛ Na'ayenɛ. 19Na'ayenɛ ze'ele la a toolom yire la poan saazuo ha behɛ teŋparɛ wa zuo na, 20te a kelehe sɛba n boe paka deo poan kaahega, ge fan' sɛba te ba maahom te ba ko ba la bahɛ. 21Na'ayenɛ yu'urɛ wa wan yi' Zion poan, te a pɛnka bɔna Yerusalem poan, 22se'em ma'an te nɛreba, la teŋhe lagahɛ bini na te ba tona bɔ'ɔra Na'ayenɛ la. 23Mam vom wa poan, Na'ayenɛ mɛŋa en kɔ' mam paŋa. Enŋa n ŋmaɛ mam vom dabeha bahɛ. 24Te mam sohɛ en yeti, Yenɛ da dekɛ mam ge te n dabeha ka paɛ. Hom boe la bala wuuha. 25Pin'ileŋɔ poan na la, hom biŋe teŋparɛ wa ɛnberɛ, te saazuo wa dɛna hom mɛŋa nu'o toonɛ. 26Ba wan mɛlom ge te hom bɔna. Ba wan aanhom wo fuo. Ho wan teehom ba wo futo la, ge te ba kelom aanhom. 27Ge hom kelom bala. Ho yuuma ka malom tara ba'ahegɔ. 28Ho yamehe kɔma wa wan bɔna ho nɛŋan. Ho sɛ ba yaahe te ba bɔna ho nɛŋan.


Copyright
Learn More

will be added

X\