Magaha 8

1Dagɛ yam n yi'ire, te bɔkerɛ yi'ira vɔɔla wa? 2Zɔya zuto, sɔrɔtɔ kenkɛleŋa, la sɔrɔɔ kerehe poan woo, yam ze' bini, 3Da'a nayahe la, la zen'se'ehe te te nɛreba dɔla kɛn'ɛra la woo poan, yam ze' bini mɛ yi'ira yeti, 4Nɛreba wa, mam yi'ire la yamam, mam yi'ire la nɛresaala woo. 5Yam pɔ'ɔredoma wa, nyɛ ya la yam, geto wa tare ya bɔkere. 6Kelehe ya ge mam yeti la yelekanra, te sɛla n de tontɔɔ ma'an n yehere mam nɔɔrɛn na, 7Mam nɔɔrɛ tɔgɔre la sera ma'an, nɔɔrɛ kihi yele fɛn'ɛherɛ. 8Mam nɔɔrɛ yetɔgom zan'an dela yelemɛŋɛrɛ, ŋmɛlema bii ponpɔrɔŋɔ ka boe bini. 9bo dela tontɔɔ bo se'em n bɔkere bo, ge dɛna sera bo potɛn'ɛrɛ doma. 10Loe mam pa'alegɔ wa ge bahɛ sanlenpeelega, loe potɛn'ɛrɛ ge bahɛ sanlema. 11Se'ere n sɔe la, yam gane kuga mɔlebagenɛ, sɛla woo te nɛra suunre wan bɔta, ka ta'an dekɛ makɛ la yam. 12Mam Ayam boe mɛ la se'em n tare potɛn'ɛrɛ, la bɔkerɛ, la yelemɛŋɛrɛ. 13Na'ayenɛ zo'olom, dela be'em yaarɛ. Zɛnkɛ n mɛŋa la nɛre wurubere la nɔbe'o te mam kiha. 14Kan'aŋɔ la yam somɔ dela mam denɛ, bɔkerɛ la paŋa dela mam denɛ. 15Nadoma tare la mam beha teŋhe, ge zɛ'ɛta nɔze'elego seto n ane soŋa, 16Nabiihe tare la mam beha teŋhe, te nɛrezura tara mam gankera nɛreba soŋa. 17Mam nɔŋɛ sɛba n nɔŋɛ mam mɛ, ge nɛɛra n mɛŋa bɔ'ɔra sɛba n eere mam la ninmɔ'ɔrɛ. 18Tarega, la na'ahegɔ boe la mam poan, la taresɛka n ka ba'ahere la tontɔɔ bɔŋa. 19Mam wɔla ane soŋa gana sanlema, a gane salensoma mɛ, te mam wone biile se'a la ana soŋa gana sanlenpeelega. 20Mam kine la tontɔɔ sore, dɔla la narehom sore, 21tara tarega biŋera sɛba n nɔŋɛ mam la, peta ba banya la tarega ma'an. 22Na'ayenɛ naam la mam a tooma la woo poan yia. Mam n de sɛla te a pɔhɛ eŋɛ. 23Yenɛ pɔhɛ naam mam te la ka yɔe, te a nan ka naam teŋparɛ wa. 24Se'em ma'an te Yenɛ naam mam la, te ko'nini nan ka boe, te kolehe nan ka boe zɔta la ko'om. 25Yenɛ n naam mam, te zɔya wa nan ka boe, te zobibihe kai'. 26Yenɛ naam mam te a nan pon ka naam teŋa bii samanɛ, bii tentɔnɔ wa la fiin me. 27Yenɛ n ta naana saazuo, te mam boe mɛ, se'em ma'an te a ta magaha ko'kantɛ wa beene la te mam boe mɛ. 28Se'em ma'an te Yenɛ yeregera saŋgbanɛ wa la, se'em ma'an te a biŋera ko'kanra wa la, te mam boe mɛ. 29Se'em ma'an te a ta bɔ'ɔra ko'kantɛ wa beene te bo da yakɛ enŋa n bo en zen'an la, ge makɛ teŋparɛ wa enbɛrɛ la, te mam boe mɛ. 30Mam dole en la bala wo bia en dole a kpɛ'ɛma zameha la, te a suunre kɛn' mam, te mam nyeena a nɛŋan daarɛ woo. 31Mam nyeene bala a teŋa la zuo, te mam suunre kɛn' nɛresaala. 32Nananawa en kɔma wa, kelehe ya mam, sɛba n dole mam sore wa la n de popeelomdoma. 33Kɛleha kan'aŋɔ, la ho nyɛ yam, da zagaha kan'aŋɔ. 34Se'em woo n kelehe mam, limiha mam nayaŋa, zin'an mam koleŋa nɔɔrɛn gura mam saŋa woo, wan dɛna popeelom daana. 35Se'em woo n tare mam, tare la vom, ge me wan nyɛ Na'ayenɛ ninbɔn'zɔrɛ, 36ge sɛba n ka paɛ mam la, pɔgɔlom la ba mɛhe, te sɛba n ka nɔŋɛ mam, nɔŋɛ la kum.


Copyright
Learn More

will be added

X\