Magaha 30

1Yelese'a te Yake dayɔa Agur tɔgɛ bo Itiel la wana, a tɔgɛ bo la Itiel la Ukal. 2La dela sera te mam gere mɛ gaŋɛ en de'a nɛresaala, mam ka tare nɛresaala bɔkere. 3Mam ka zamehɛ yam, bii en mi fa'a daana la mɛ. 4Ane n zom saazuin ha ge lebe na? Ane n gin' sabeeo la a nu'o poan? Ane n dekɛ fuo pɔnbelɛ ko'om? Ane n gumehe teŋparɛ wa beena? A yu'urɛ ɛ, a dayɔa la mɛ yu'urɛ? La dela sera te ho mi'. 5Sɛla woo te Yenɛ yele dela sera. A gu'ure sɛba woo n soŋɛ a zen'en la mɛ. 6Da dekɛ sɛla pa'ahɛ a yelehom la poan, ho han eŋɛ a wan tanhɛ ho, ge pa'ale ho te ho dela ponpɔrɔma. 7Na'ayenɛ, mam eere la yɛla ayi' ho zen'en. Mam bote ho dekɛ a bo mam te en nan vɔ' wa. 8Bahɛ te en kɔ'ɔn de'a yelemɛŋɛrɛdaana, da bahɛ te en dɛna nahekɔnlega bii en dɛna dakanrɛ ta ba gaŋɛ. Bo' mam sɛla n wan sekɛ mam. 9Mam han tara zo'e gaŋɛ ge ka le mina hɔ, ge yeti, ane n de Na'ayenɛ? Bii nɔŋɔ kɛn' mam te en ta zun' fakɛ Yenɛ yu'urɛ. 10Da sagom yameŋa yu'urɛ bo a daana, te ho han eŋɛ bala, te yameŋa la wan pɔ' hɔ, ho gee en. 11Nɛreba basɛba n boe tɛn'ɛha be'em bɔ'ɔra ba sɔdoma la ba madoma. 12Nɛresɛba n behe ba mɛhe te ba ka tare dɛngerɔ, ge ba be'em la boe la bala te ba dɛngɛ gaŋɛ bala Yenɛ nɛŋan. 13Basɛba tɛn'ɛhere te ba dela nɛresondoma, ba tɛn'ɛhere te ba dela nɛresondoma la wane? 14Basɛba dela potɔpa faanra nahadoma te ba ki'ira. Ba muguhere nahadoma la bala gura ba kum teŋparɛ wa zuo. 15Bonbɛ'ɛlega tare la pugunto toyi' te ba yu'urɛ dɛna bo mam na, yɛla atan' n kan malom tegɛ, anaahe me kan malom yeti, La seke ya. 16Yɔɔ, pɔka n ka tare bia, ko'nyuuro n tare teŋparɛ wa la bala, te bugum kan malom yeti, La seke ya. 17Ho han kɛha ho sɔ, ka nana ho ma', goɔnrɔ wan kpekɛ ho niho te ziiro di ho iŋa la n gee la. 18Yɛla atan' n de yelekerega bɔ'ɔra mam, yɛla anaahe te mam ka bɔkɛ. 19Tuguho n ɛngere saazuo, bonsɛla n vuure taŋa zuo, ɔɔnrɔŋɔ n kene ko'omen, boraa n boe sore zuo la pɔgɔsɔɔ. 20Pɔgɔyaalega n ete se'em n wana, a dite, ge duuhɛ nɔɔrɛ ge yeti, Mam ka tue. 21Yɛla atan' te teŋa wa miina, yɛla anaahe te teŋa la mea kan nam. 22Yameŋa han ta lebege naba, te gerego han tegɛ la dia. 23Pɔgɔsɛka nɔŋɛ han ta nyɛ' sera, la pɔgɔsɔɔ han ta sɔe sera. 24Yɛla anaahe n boe teŋparɛ wa zuo pɔ'ɛ ge me tara yam pa'alegɔ. 25Sansi'ihe ka tare paŋa ge la bala mea la ba lagahere dia dia kɛ'a saŋa biŋera gura saŋsɛka te dia ka bɔna. 26Saalɛ ka tare paŋa ge kɛn'ɛra la tanhe poan te a ta'an gu'ura a vom. 27Tenta'aba ka tara naba, ge tigihe taaba ɛngera, 28Baŋa n de taroma ho ta'an nyɔkɛ en te a bɔna ho nu'uhen, ge me bɔna naba yire. 29Yɛla atan' n boe te la dɛna pɛnregere te ho beha ba kene, banaahe me kene ane la nyɛlom. 30Gbegenɛ n de paŋa zan'an daana mɔen dunhe poan, te dabeem ka tara en. 31Nɔdɔɔ, la botela, la naba n bobe a nu'uhe zɛ'a la a nɛreba. 32Ho han dɛ'a la gerego, ne zɛnkera ho mɛŋa, bii ho ne ma'ahom na la be'em, bahɛ dɛ nananawa. 33Ba han sun' iilom ze'ele bo lebege la iilom kaam, te ho han tun'en nyɔya ziim yehere, te sunsunya tara zaba kena na.


Copyright
Learn More

will be added

X\