Magaha 24

1Da tara nini tɛnrega la potɔpa, bii ho bɔta te ho lagom ba. 2Se'ere n sɔe la, ba sunyan tɛn'ɛhe la gbirigere, te ba yetɔgom tara daaŋɔ kena na. 3Yam n mɛte yire, te bɔkerɛ bahɛ te yire zɛ'a, 4te baŋere bahɛ te yire la peta la lɔgɔsonɔ kekeko. 5Pɛɛntɛɛnra n tare yam n tare paŋa, te nɛra n tare baŋere en kpe'em. 6Se'ere n sɔe la, ho han tara yam, ho mi hom wan pɔhɛ zaberɛ se'em mɛ, te kan'aneba me han zo'e nyaŋerɛ boe mɛ. 7Yam zooe geto mɛ, a ka tare nɔɔrɛ lakera zanɔɔren. 8Se'em n maahene te a tom be'em a yu'urɛ yi'ire la pubuguha. 9Geto tɛn'ɛhere la be'em te nɛreba yaɛ se'em kɛhere a taaba. 10Daaŋɔ han paɛ ho te ho tehege ho koŋɛ la paŋa. 11Fan' sɛba te ba tara yɛ'a koa la bahɛ, gura sɛba n sɛregere yɛ'a kɔrɔgerɛ poan. 12Ho han yeti, Tomam ka mi' yele dena wa Na'ayenɛ mi' tomam suunre ge mina sɛla te tomam mina la te sɛla te tomam ka mina, dagɛ enŋa n de se'em n gure tomam vom ge ka mina yele ana wa? A wan yɔ nɛra woo la en tom se'em. 13N dayɔa, dita seerom ge ba zan'anhom mɛ, te gbamvagahe seerom zan'anhom. 14Mina te yam zan'anhom bala bo hɔ sea, te ho han nyɛ bo ho vom wan ba'ahɛ soŋa yam, ho tare pooren, te sɛla woo te ho tɛn'ɛha kan bahɛ yoo. 15Da gan'an woo nɛre wurubere la te ho zabɛ tontɔɔdaana yire. Da tare gbirigere wa'an zan'an te tontɔɔdoma bɔna. 16Ba han pon lu sugumnɔɔren boyopɔe, ba wan le ihege, ge nɔyalegerɛ wan sagom potɔpa. 17Yele han paɛ ho diŋdaana, da nyeena, da bahɛ te ho poore pee en lu la. 18Na'ayenɛ han nyɛ ho nyeeŋɔ la, a suunre wan sagom la hɔ, ge daanse'ere a suunre kan nyii la ho diŋdaana la. 19Da daana ho mɛŋa la be'emdoma, da bahɛ te ho nini tɛnta la potɔpa. 20Se'ere n sɔe la be'emdoma ka tare ba'ahegɔ soŋɔ, te potɔpa me wan ki. 21N bia, zɔta Na'ayenɛ la teŋan naba, da dekɛ ho mɛŋa lagom la tobekperegadoma. 22Se'ere n sɔe la, tobekperegadoma sagaŋɔ wan wa'an nananawa na, ge ane n mi' gankere se'ere te Na'ayenɛ la naba wan tare na? 23Yele ana me dela yamdoma yelehom: Bɔ'ɔhegɔ gankerɛ poan ka ane soŋa. 24Se'em n yele potɔya yeti, Ho ka tare tuure nɛreba wan pɔta baha a zuo ge te teŋhe la nadoma wan zagahɛ en, 25ge sɛba n tanhere potɔpa wan nyɛ zuo, te kan'an soŋa sige ba zuo. 26Se'em n tɔgɛ yelemɛŋɛrɛ bo ho a dela zɔ'soŋɔ. 27Tom ho tooma yeŋa, maahom ho sɛla woo n boe samanɛ zuo ba'ahɛ, ge nya mɛ' ho yire. 28Da tɔgɛ yelese'ere bahɛ ho tadaana ge te de ka tare vuure, da parom dekɛ yelese'ere pa'alɛ. 29Da yeti, N wan eŋɛ a bonɔ wo n eŋɛ mam se'em la, n wan lerege en wo n eŋɛ mam se'em la. 30Mam dole la zinyanka va'am zen'en tɔla, bonyaalega va'am zen'en te mam ta dɔla tɔla, 31mam nyɛ te va'am la kɔ'ɔn kpanrɛ la gan'ohe, te gɛnra pin' teŋa la zan'an, te de dangoone la n de kuga la lu. 32Te mam nyɛ bala la, mam ze'ele behɛ ba soŋa, nyɛ zamehegɔ bo poan. 33Bahɛ te n gan'arɛ fiin, bii n zɔgɛ fiin bii n zin'ire fiin, 34te ho han yele wana nɔŋɔ sige ho zuo wo se'em n faanra la, te ho ka tare sɛla te ho bɔta.


Copyright
Learn More

will be added

X\