Magaha 17

1Ho han pon dita koŋkɔgɔrɛ ho yire poan ge tara sunma'ahom, la nyane hom boe zen'en ɔbera nɛnɔ ge te zaberɛ bɔna bini. 2Yameŋa han mina ka mɛŋa tarega, ka wan sɔe beha biyaalega sɔ yire, ge lagom tara tɔntɛ wo a dela yire la poan nɛra la. 3Zen'en boe mɛ te ba nyɛlegere sanlenpeela, ge kuta sanlema bala mɛ te Na'ayenɛ magaha nɛreba suunre beha. 4Be'emdaana bote la be'em kelehego, te ponpɔrɔma kɛleha pan'ahegɔ. 5Sɛba n kɛhere nahadoma toore la ba maala la, te sɛba n nyeene sɛba te too paɛ ba la wan nyɛ namehegɔ. 6Yaahe dela bonkɛgehe muŋa, te kɔma me nyeena la ba dɔgɔreba. 7Yetɔgɔsomɔ ka kɛn'ɛrɛ gerego, te naba ka nara ponpɔrɔŋɔ. 8Mu'ure dela yooŋɔ sabere bɔ'ɔra a doma, te sɛla woo te a ete maalɛ en mɛ. 9Se'em n bahere tuure, mɛte la zɔtɔ, ge se'em n yee nɔkpe'ene yeregere la zɔtɔ. 10Tanhega kɛn'ɛre yamdaana gana hom ŋmɛ' gerego kuŋkura kɔbega. 11Tobekperegadaana eere la be'em ma'an, ba tom wan nɛrebe'a te a paɛ en. 12Hon to'ohɛ dea te ba nyɔkɛ ka kɔma nyane hon to'ohɛ gerego ko gere tooma poan. 13Be'em kan malom koŋe se'em n tare be'em yɔɔra som yire poan. 14Zaberɛ pɔhega ane wo ko'om n tanhɛ ɔɔra na, bala gu' bahɛ te nɔkpe'ene la da pɔhɛ. 15Se'em n bo'ore be'em boorɔ, la hom se'em n sagone tontɔɔ yɛla, ya zan'an dela yele fɛn'ɛherɛ Na'ayenɛ nɛŋan. 16Geto zanle ligiri te ba da' yam eŋɛ la bem, ge ka tara potɛn'ɛrɛ wan tɛn'ɛhɛ zamehɛ la? 17Zɔ dela se'em n tare nɔŋere saŋa woo, te sɔɔnrɔ mɛ soŋora taaba yɛla poan. 18Se'em n ka tare yam po'olɛ nɔɔrɛ, te enŋa dela a tadaana sandaan luta. 19Se'em n bote be'em nɔŋɛ la zaberɛ, te se'em n zomehɛ a koleŋa saazuo eere la sagaŋɔ. 20Potɛn'be'o daana ka yɔɔre, te sagaŋɔ sigera ponpɔrɔma zuo. 21Bigɔɔŋɔ tare la ninbaanlega bɔ'ɔra a sɔ, gerego sɔ ka tare nyeema. 22Popeelom dela tiim en tebera, ge sunsagaŋɔ ku'ure la nɛra. 23Toonfɛn'ɛhadaana to'ore la mu'ure, te a ŋmɛgelom yelemɛŋɛrɛ la. 24Se'em han tara bɔkere, eere la yam, ge gerego tuune mɛ. 25Bigɔɔŋɔ tare la ninbaanlega bɔ'ɔra a sɔ, ge tara too kɛn'ɛha a ma. 26Ho kɛɛ nɛra n ka tare tuure dagɛ ma'an, bii ho ŋmɛ nɛre tontɔɔdaana dagɛ ma'an. 27Se'em n ka tɔgɔre yoo yoo, dela potɛn'ɛrɛ daana, se'em n tan' a mɛŋa dela bɔkerɛ daana. 28Gerego han mum ko nɔɔrɛ ba yi'ire en la yamdaana, se'em han sina ka tɔgɔra a dela bɔkere daana.


Copyright
Learn More

will be added

X\