Kanlɛ 34

1Te Na'ayenɛ yele Moses yeti, 2Bo Israeldoma wa nɔɔrɛ yeti, ya han kɛn' Kanaan teŋa wa poan, teŋkana wa n wan lu ya nu'uhen dɛna ya denɛ la, Kanaan teŋa wa la ka beena zan'an. 3Gɔbega bɔba wan ze'ele la Zin Pɔgɔtia la poan ha, dɔla Edom. Ka gɔbega beene wan ze'ele la Yaarom Mɔgɔrɛ la beene yɛ'a dapɔya ha. 4Beene la wan bahɛ gɔbega la ge ŋmɛregɛ zɔna Akrabim, ta paɛ Zin, te du'ura Kades Barnea, paara Hazar Adar, ta paɛ Azmon. 5Beene la wan ze'ele Azmon, ŋmɛregɛ doohe Mizraim bɔka la, tɛnregɛ ta bahɛ Ko'kantɛ la poan. 6Nɛŋa beene wan ze'ele la Ko'kantɛ la nɔɔrɛn, nɛŋa bɔba beene n bala. 7Zuɔ beene me wan ze'ele la Ko'kantɛ la nɔɔrɛn ta paɛ Hor Zoore la. 8Ho ze'ele Hor Zoore la aan ta paɛ Lebo Hamat, te beene denɛ ta du'ura Zedad. 9Beene la wan kelom tole Zipron teŋa, ta du'ura Hazar Enon, zuɔ beene n bala. 10Dapoore beene la me, ho ze'ele Hazar Enan aan ta paɛ Sepam, 11beene la wan ze'ele Sepam, sige paɛ Aribla, Ain dapɔya bɔba, ze'ele bilam paɛ zuluŋa la n boe Kineret Mɔgɔrɛ la dapɔya la. 12Beene la wan sige ta paɛ Yordan, ta du' Yaarom Mɔgɔrɛ la. Beena ana n wan beem teŋa la. 13Te Moses bo Israeldoma la nɔɔrɛ yeti, Teŋa la n wana te ya wan ŋmɛ' gbaŋa tɔnrɛ ka bo ya mɛhe te ka dɛna ya sɔ'ɔlom la, teŋkana te Na'ayenɛ bo nɔɔrɛ te a dekɛ bo Israeldoma buuri bawae' la ba se'a la. 14Se'ere n sɔe la, Areuben buuri la pon deŋɛ to'e ba tɔntɛ doohe ba yaabdoma yizuto la, te Gad buuri la me to'ohe ba tɔntɛ doohe la ba yaabdoma yizuto la, te Manase buuri a se'a la me pon to'ohe ba sɔ'ɔlom. 15Buuri iyi' wa la Manase buuri a se'a la pon deŋɛ to'ohe ba sɔ'ɔlom la Yordan Kolaa la yakenɛ dena wa ha dapɔya bɔba tɔɔra sɔɔnrom, te Yeriko me bɔna yakenɛ deyema ha. 16Te Na'ayenɛ yele Moses yeti, 17Boraahe se'ehe n wan ta tɔnrɛ teŋa la bo la dela Eleazar n de malemadaana la Nun dayɔa Yosua. 18Loe yizuo woo keema ayena ayena te ba lagom pa'ahɛ teŋa la tɔnrega la poan. 19Boraahe se'ehe n wan tɔnrɛ teŋa la yu'ura n wana. Ba dela Yuda buuri la poan, loe Yepune dayɔa Kaleb. 20Simeon buuri la poan, loe Ammihud dayɔa Semuel. 21Benyamin buuri la poan, loe Kislon dayɔa Elidad. 22Dan buuri la poan, loe Yogli dayɔa Buki. 23Yosef buuri la, Manase buuri la poan, loe Epod dayɔa Haniel la 24Epraim buuri la poan, loe Siptan dayɔa Kemuel. 25Zebulun buuri la poan, loe Parnak dayɔa Elizapan. 26Isakar buuri la poan, loe Azan dayɔa Paltiel. 27Aser buuri la poan, loe Selomi dayɔa Ahihud. 28Naptali buuri la poan, loe Ammihud dayɔa Pedahel. 29Boraahe sena te Na'ayenɛ bo nɔɔrɛ te se tɔnrɛ Kanaan teŋa la bo Israeldoma la.


Copyright
Learn More

will be added

X\