Kanlɛ 23

1Te Balaam yele Balak yeti, Mɛ' ya bimbina ayopɔe kalam, ge maahom lɔlehe seyopɔe, la peraahe seyopɔe bo mam na. 2Te Balak enŋɛ wo Balaam n yele se'em la, te bama bayi' la nya kaanbɛ lɔlega la peraa, bimbine woo zuo. 3Te Balaam yele Balak yeti, Zɛ'a ho kaanbegɔ bo'olom wa zen'an, ge te n lebe kenkɛleŋa fiin wa la behɛ, daanse'ere Na'ayenɛ wan wa'an n zen'an bilam na. N wan lilige sɛla woo pa'alɛ mam la, n wan tare na yele ho. Ge nya keŋɛ ta zom zoore te tiihe ka bɔna de zuo. 4Te Yenɛ wa'an a zen'an bilam na, te Balaam yeti, Mam bahɛ te ba mɛ la bimbina ayopɔe, te n kaanbɛ lɔlega, la peraa bimbine woo zuo. 5Te Na'ayenɛ dekɛ yelehom enŋɛ Balaam nɔɔrɛn, ge yeti, Lebe Balak zen'an ta dekɛ yelehom bona wa bo en. 6Te Balaam lebe ta paɛ te a ze' a kaanbegɔ la zen'an, la Moabdoma keendoma la zan'an. 7ge yele a yele sabelɛ la bo ba yeti, Balak n de Moabdoma naba la tare mam ze'ele la Aram teŋa na, zɔya pooren bɔba la na, yele mam te n wa'ana pɔ' bahɛ Yakob zuo bo mam, te n wa'ana sigehe Israeldoma wa bo en. 8Mam wan enŋɛ la wane pɔ' bahɛ sɛba te Yenɛ ka pɔ' bahɛ ba zuo? Mam wan enŋɛ la wane sigehe sɛba te Na'ayenɛ ka sigehe ba? 9Mam zom la tanhe zuin zuin ha ta nyɛ ba, mam boe la kunkune zuo ha ge nyɛ ba, mam nyɛ la nɛreba n kɔ'ɔn bɔna ba ma'an, ka dekɛ ba mɛŋa lagona teŋhe. 10Ane n wan ta'an kaanlɛ Yakob puuhugo wa, bii kaanlɛ Israel buuri wa porogerɛ bonaahe? Bahɛ te n ki nɛre tontɔɔ kum, bahɛ te n kum la ana wo nɛre tontɔɔrɔ n ne ki se'em la. 11Te Balak yele Balaam yeti, Ho enŋɛ mam la wane wa? Mam tare ho na te ho pɔ' bahɛ la n diŋdoma wa zuo, te ho ka enŋɛ bala ge ton malom kan' bo ba. 12Te a lebehe yeti, N da tɔgɛ sɛla te Na'ayenɛ dekɛ enŋɛ n nɔɔrɛn? 13Te Balak yele en yeti, Wa'ana te to keŋɛ zen'sɛka te ho wan nyɛ ba, ho wan nyɛ la basɛba ge dagɛ ba zan'an. Ho han paɛ bilam, ho pɔ' bahɛ ba zuo bo mam. 14Te a tare en keŋɛ Zopim samanɛ, ta zom Pisga zuin zuin ha, ta mɛ bimbina ayopɔe, ko lɔlega la peraa bimbine woo zuo. 15Te Balaam yele Balak yeti, Zɛ'a ho kaanbegɔ wa zen'an, ge te n ta tɔgɛ la Na'ayenɛ ke' ha. 16Te Na'ayenɛ wa'an Balaam zen'an na, dekɛ yelehom enŋɛ Balaam nɔɔrɛn, ge yeti, Lebe Balak zen'an ta dekɛ yelehom bona wa bo en. 17Te a lebe ta paɛ te a ze' la a kaanbegɔ la zen'an, la Moabdoma keendoma la zan'an. Te Balak soke en yeti, Na'ayenɛ la yeti bo? 18Te a yele en yele sabelɛ wa yeti, Ihege Balak, la ho kelehe, Zipor dayɔa wa, kɛleha mam. 19Na'ayenɛ dagɛ nɛresaala wam parom, bii a dagɛ nɛresaala tɛɛra a potɛn'ɛrɛ. A tɔgɛ mɛ ge ka tom, a po'olɛ la nɔɔrɛ ge ka tom dɛ? 20Behɛ, a bo mam la nɔɔrɛ te n kan', ge a han kan', mam kan ta'an tee. 21Zube'o ka boe Yakob poan, daaŋɔ ka boe Israeldoma poan. Ba Na'ayenɛ n de Yenɛ la boe la ba mɛ, naba konkore la boe mɛ la ba. 22Yenɛ mɛŋa n tare ba ze'ele Mizraim teŋa poan yehe na, te a paŋa la kpe'em wo mɔen nahɔ paŋa la sɔna ba. 23Tiim ka boe wan zabɛ la Yakob, behera ka ka boe wan ze'ele la Israeldoma. Saŋa la mɛŋa nan ta paɛ, te ba tɔgɛ Yakob yele, te ba yele Israel Yenɛ n tom se'em. 24Behɛ, ba nɛreba la kene me na wo gbegenyan'aŋa la, ba mɛlemɛ mɛ wo gbegenɛ en ne nyɛ nɛŋɔ mɛla se'em ka gɔ'ɔra han dagana de ne ta obe mɛ ge leele ziim bahɛ la. 25Te Balak yele Balaam yeti, Da pon pɔ, bii ho kan' bo ba. 26Te Balaam yeti, N ka yele ho te, sɛla te Na'ayenɛ yeti n enŋɛ la te n wan n enŋɛ? 27Te Balak yele Balaam yeti, Wa'ana te n tare ho keŋɛ zen'an kayema, daanse'ere bilam wan pee Yenɛ poorɛ, te a bahɛ te ho pɔ' bahɛ ba zuo bo mam. 28Te Balak tare Balaam zom Peor Zoore zuo ha, te ba behera pɔgɔtia la ha. 29Te Balaam yeti, Mɛ' bimbina ayopɔe, ge maahom lɔlehe seyopɔe la peraahe seyopɔe bo mam. 30Te Balak enŋɛ Balaam n yele en se'em la, kaanbɛ lɔlega la peraa bimbine woo zuo.


Copyright
Learn More

will be added

X\